Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НДК с ново ръководство

Пени Раева е новият изпълнителен директор на Националния дворец на културата (НДК), а в новия съвет на директорите влизат Росица Велкова от Министерството на финансите и Елена Карапаунова от Министерството на икономиката, съобщиха от Министерството на културата.

Припомняме, че НДК остана без ръководство, след като през август предишното подаде молби за освобождаване пред министъра на културата. Междувременно от ведомството назначиха одит на управлението на конгресния център. В едно от изявленията си служебният министър Велислав Минеков обяви, че финансовото състояние на НДК е тревожно и че до 1 януари 2021 година загубата е била над 80 милиона лева. 

Пени Раева вече е била изпълнителен директор на НДК - през 2013 година. Тя има две магистратури - по "Френска филология" от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1985 г.) и по "Международни икономически отношения и външноикономическа дейност" от УНСС (1993 г.). Работила е в международната заемна служба на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и като преподавател в Техникума по полиграфия и фотография. В периода 2012-2013 г. работи в Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел, от 2013 до 2014 г. е изпълнителен директор и член на управителния съвет на НДК, а от 2014 до 2015 г. е финансов директор на "ТТ" ЕООД. Пени Раева е член на управителния съвет на БХК и на Българската фестивална асоциация.

Росица Велкова е дългогодишен служител на Министерството на финансите, където е заемала поста зам.-министър на финансите (2017 - 2021), а към настоящия момент е директор на дирекция "Държавни разходи" в Министерството на финансите. В периода 2008-2009 г. участва в групата на финансовите експерти и във Финансовата комисия на ЮНЕСКО в Париж, където се обсъждат бюджетни, финансови и административни въпроси на организацията. От 2000 до 2001 г. е зам.-председател на Държавна агенция за осигурителен надзор.

Елена Карапаунова е дългогодишен служител на Министерство на икономиката, където от 2001 г. до момента е работила на различни ръководни позиции, които включват началник на отдел "Финансов", главен счетоводител и директор на дирекция "Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността" в Министерство на икономиката. Преди това е работила като счетоводител в частния сектор. Има опит в управлението на проекти, финансирани по структурните и Кохезионния фонд на ЕС. Преминала е обучения в областта на бюджетирането в публичния сектор.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във