Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Назначавали без конкурс в Агенцията по лекарствата

Изпълнителна агенция по лекарствата.

В Изпълнителната агенция по лекарствата назначавали без конкурс като главни експерти хора без подходящо образование и стаж. Това показа проверката на Сметната палата за съответствие при финансовото управление на Агенцията по лекарствата за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 година.

Основните функции на тази администрация, подчинена на министъра на здравеопазването, са експертна оценка и надзор върху качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти. В нейните задачи влиза още проследяване на лекарствената безопасност, експертна оценка и контрол на клиничните изпитвания. Все области, изискващи служителите да са завършили химия, биология или фармация.

При одита на случаен принцип били проверени пет от общо тридесет и едно назначения от 2014-та. Оказало се, че за главен експерт в Дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти" бил назначен по заместване човек без нужното образование. Четири дни след това новият служител бил преназначен - отново без конкурс и без нужния опит за държавен служител с III ранг, в дирекцията за "Контрол на лекарствените продукти и медицинските изделия". При формирането на заплатата му обаче липсата на опит не била взета предвид и му било определено възнаграждение, каквото получават държавните служители със стаж между четири и седем години.

Като главен експерт по заместване в дирекция "Административно стопанско обслужване" на здравната агенция пък бил назначен бакалавър по политически науки, завършил в Нов български университет. Същият служител бил преназначен за постоянно като главен експерт няколко месеца по-късно - отново без конкурс.

В третия проверен случай ситуацията с временното назначаване по заместване и последващото заемане на държавна служба без конкурс се повторило. Длъжността главен експерт в дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти" получила не служителка с фарамацевтично образование и със стаж, а бакалавър по Международни икономически отношения от УНСС - без опит по специалността.

Освен описаната практика одиторите на Сметната палата открили и друга схема за назначаване на служители - на седемчасов работен ден. Всички заповеди за назначения обаче били  съгласувани с директорите на дирекции "Административно стопанско обслужване" и "Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството", посочват одиторите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във