Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Науката в помощ на енергетиката и бъдещето на комплекса "Марица-изток"

Бъдещето на комплекса „Марица-изток” в светлината на новите възможности, които предлагат науката и технологиите са обсъждали на среща в централата на въгледобивното дружество, съобщиха от държавната фирма.

Акцент в проведените разговори е бил проект за удължаването на живота на комплекса, който има подкрепата на най-високо ниво в държавата и трябва да бъде включен в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

В дискусията са участвали изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов, ректорите на Минно-геоложкия и Техническия университети - проф. д-р Ивайло Копрев и проф. дн инж. Иван Кралов. Последният бе придружен от декана на Енергомашиностроителния факултет на ТУ проф. д-р инж. Тотьо Тотев и проф. Георги Тодоров, Заместник-декан по научно-изследователска дейност и международна интеграция на ТУ- София.

Стремежът на учените е да се създаде интелигентна конструкция, която да издържи на всички европейски изисквания за въглеродна неутралност. Станало е ясно, че започва предпроектно проучване, което трябва да установи какви са възможностите за улавяне, транспортиране, съхранение и утилизация на СО2 на територията на страната.
Всички участници в срещата са подчертали загрижеността си и големия интерес от възможността комплексът да продължи да работи. Учените са изразили своята увереност, че визия със „зелен елемент” изпълнява изискванията и условията на Зелената сделка на Европейския съюз. 

Интересът за развитие на този проект е стратегически, като той е в подкрепа на енергетиката на България.

 

„Мини Марица-изток” ЕАД

е 100% държавна собственост.  От септември 2008 г. фирмата е дъщерно дружество на "Българския енергиен холдинг" ЕАД.

"Мини Марица-изток" ЕАД оперира като най-голямата мина за добив на лигнитни въглища по открит способ в страната и продава на четирите топлоелектрически централи, включително "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, които са разположени в комплекса "Марица изток". Компанията добива над 90% от въглищата необходими за енергийното производство на топлоелектрическите централи в България. Електроенергията, произведена в комплекса "Марица изток", възлиза на над 25% от общото производство на електрическа енергия в България.

Запасите от въглища се очаква да са достатъчни да обслужват текущото потребление за период между 60 и 70 години. Компанията работи с концесия за 35 години, издадена от българското правителство през август 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във