Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нарастват приходите от дейността на малките предприятия в селските райони

Анализ на агроминистерството дава снимка за демографското и икономическото развитие на страната и по-конкретно заетостта в селските райони.

Имаме готовност в средата на тази година да започне изготвянето на Националния стратегически план за новата Общо селскостопанска политика (ОСП). Това съобщиха от агро министерството, цитирайки министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева при представянето на Социално-икономическия анализ на развитието на селските райони и напредъка по дебата за ОСП 2021-2027-а.

Това е третият по ред SWOT анализ, а негов изпълнител е Университетът за национално и световно стопанство (УНСС). До края на годината, след идентифициране на нуждите, първият вариант на стратегическия план трябва да бъде готов и изпратен на Европейската комисия.

По първия анализ за състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика, се работи по идентификация на нуждите. В края на февруари следва да е финално готов и той.

По втория SWOT анализ за околната среда и климата приключва комуникацията с МОСВ, след което ще се премине също към идентифициране на нуждите, по думите на земеделския министър. Неговата цел е да подпомогне дефинирането на основните проблеми, потребности  и  възможности за развитие на селските райони.

По думите на проф.д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител на екипа, изготвил SWOT анализа, с този документ се дава снимка за демографското и икономическото развитие на страната и по-конкретно заетостта в селските райони. "С анализа имаме и за цел да изведем силните, слабите страни, възможностите и заплахите по отношение на социалното развитие и инфраструктурата", обяснява проф. Мишев.

Изводите от анализа сочат, че се повишава делът на микро предприятията в сферата на търговията, услугите и преработвателната промишленост. Отчита се нарастване на приходите от дейността на малките предприятия в селските райони и повишаване производителността на труда.  Нараства броят на читалищата в страната. Има необходимост от подобряване на пътната инфраструктура в малките населени места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във