Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нарасналите разходи по дейността донесоха консолидирана загуба на "БГ Агро"

Още една агрокомпания се отчете със загуба за деветте месеца на тази година, като финансовият й резултат се влошава спрямо 2019-та. Неблагоприятни климатични процеси, природни бедствия и други форсмажорни причини оказват влияние върху дейността на фирмите от групата "БГ Агро".

Консолидираната загуба на "БГ Агро" АД е 1.83 млн. лв., докато година по-рано тя бе на печалба от 740 хил. лева.

Варненският холдинг увеличава приходите от дейността, най-вече заради удвоените нетни приходи от продажба на продукция, както и паричните постъпления от субсидии (т. нар. финансирания от правителството), Заедно с това обаче и разходите са нараснали - за материали, амортизации, възнаграждения и други.  

"БГ Агро" контролира и управлява група компании, чиято дейност е свързана с едро земеделско производство, търговия със зърнени храни и маслодайни култури на вътрешния и външните пазари, съхранение и обработка на земеделска продукция. Някои от тях се занимават с търговия с препарати за растителна защита и торове, транспорт на товари, предназначени за износ или за вътрешния пазар, лабораторни анализи на земеделската продукция, както и спедиция, морско агентиране и наемане на корабен тонаж за превози по море.

Заедно с други свързани фирми групата обработва общо около 100 000 дка земеделски земи в землищата на над 30 селища във Варненска, Силистренска, Разградска, Шуменска и Добричка област.

Контролът върху "БГ Агро" е в ръцете на председателя на съвета на директорите - Ненко Илиев Ненков, притежаващ пряко 26 912 817 от акциите, или 66.686% от уставния капитал. Други 17.827% са притежание на изпълнителния директор Даниел Илиев Ненков.

Акциите на "БГ Агро" АД се спускат по ценовата стълбица от началото на годината и от 1.60 лева паднаха до 1.10 лв. за акция в момента, а това оценява компанията на 44 393 184  лева пазарна капитализация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във