Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Напояването ще може да се финансира и с европейски средства

Проектът на "Напоителни системи" ЕАД за обновяване на напоителната системма у нас в крайна сметка бе изваден от Плана за възстановяване и устойчивост. Той не беше защитен по адекватен начин и в този си вид нямаше да мине през Европейската комисия, коментира вицепремиерът от служебното правителство Атанас Пеканов. Инвестицията беше в размер на 847.5 млн. лева и включваше възстановяването и модернизацията на 104 напоителни канала, 10 напоителни полета, 5 деривации, 28 помпени станции, 4 напорни тръбопроводи, 2 изравнителя, 8 водохващания и 4 язовира. 

А това лишава селското ни стопанство от важния източник за развитие - водата и напояването. И то на фона на продължаващите високи температури и зачестилите суши. 

Все още обаче има лъч надежда. През седмицата заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев обяви, че през следващия програмен период напояването ще може да се финансира с европейски средства. Пари ще има, както за възстановяването, така и за създаването на напоителни съоръжения. Това той съобщи при обсъждането на частта „Устойчиво селско стопанство“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Новата Обща селскостопанска политика създавала възможности не само да се възстановяват, но и да се създават нови съоръжения за напояване, а финансирането  може да достигне до 80-100 процента.

Преди няколко седмици на държавната компания „Напоителни системи“ са отпуснати близо 107 млн. лв. за рехабилитация и модернизация на съоръжения на 24 проекта на дружеството. Според заместник-министър Събев ръководството на агроминистерството се е опитало по всякакъв начин в проекта на Плана да се запазят напоителните системи на България.

„Бяхме в постоянен контакт с Централното координационно звено. Имахме сериозни индикации за съображения от страна на ЕК и, че проектът в този му вид от 847 млн. лева с 265 обекта, няма да получи финансиране поради големия му отпечатък върху околната среда. Ако се подобри структурата на  тези 265 обекта, то площите за напояване по оценка на „Напоителни системи“ ще се увеличат с 249 процента. Това ЕК тълкува като риск от сериозен натиск върху околната среда и естествените процеси. На различни етапи през месеците юни и юли търсихме различни формули, с които този негативен ефект да бъде намален“, уточнява Георги Събев.

По думите му от „Напоителни системи“ са редуцирали списъка с обектите през месец май от 265 обекта на малко над 200, с което обаче кумулативният натиск върху околната среда остава.

Заместник-министър Събев пояснява, че по Механизмът за възстановяване и устойчивост се предвижда финансиране по два начина. Единият е предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като на България в това направление се падат малко над 6 млрд. евро, и възможност за получаване на заем, на стойност малко над 4 млрд. евро.

Предходното правителство е взело като решение да се кандидатства само за безвъзмездна финансова помощ. Това обаче, което много други държави членки като Гърция, Румъния, Италия и Словения са направили, е да кандидатстват с проекти, както за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез заем. "Трябва да се знае, че за да се предостави финансиране, включително чрез заеми, има изисквания за дигитализация и екологизация. Това означава, че и при финансиране чрез заем, тези изисквания не отпадат “, посочва заместник-министърът. Финансирането  по този механизъм  ще се осъществява съгласно регламент от нов тип. В него е заложено средствата по мерки  да се предоставят за онези проекти, които отговарят на целите на ЕС за екологизация и дигитализация.

За всички е ясно, че без хидромелиорации няма как да има модерно земеделие. От земеделския бранш смятат, че трябва да се приоритизират проектите, които да бъдат изпълнени. Според тях секторът трябва да излезе на челни позиции, защото без напояване не може да се развива земеделие. А министерството може да играе важна роля в развитието и рехабилитацията на напояването в България. В момента се прави оценка на няколко варианта, които да позволят това да се случи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във