Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАП: НОВИ КРОЙКИ НА СТАРИ ДРЕХИ

Първите крачки на Националната агенция по приходите (НАП) изглеждат също толкова логични, колкото и да си ушиеш костюм, защото вече имаш копче. Със сигурност късото съединение на 3 януари в софтуера, който използва институцията, няма да е първият препъникамък в нейната работа. Дни след това стана ясно, че приходният мастодонт не може да прибира и парите от глоби и фишовете от КАТ, тъй като приема налозите само по безкасов път. Оказа се също, че банковите сметки, кодовете и параграфите за плащане на осигурителни вноски са сменени - нещо, което не беше оповестено от НАП до последния момент. Като за капак от ръководството на агенцията екзалтирано обявиха, че
започват масирани проверки за неизрядни трудови договори
и неплатени осигуровки по тях. Акцията щяла да започне от зимните курорти, където се предполага, че в момента има най-много наети сезонни работници, които са в сивия сектор на икономиката. Директорът на дирекция Данъчноосигурителен контрол Васил Панов даже се зарече, че собственици на хотели, ресторанти и кафенета ще бъдат наказвани при установяване на неосигурени лица в обектите им, а властите ще предприемат всички законови действия, включително и тяхното затваряне.
Според юристи обаче данъчният ентусиазъм на НАП не е нищо друго освен ялова заплаха. Причината е, че по закон институцията може да прави проверки на трудовите договори (досега тази дейност се извършваше от Националния осигурителен институт - НОИ). Но не може да налага никакви санкции, глоби, наказания и прочее. Съгласно трудовото законодателство в страната и като правоприемник на НОИ Националната агенция по приходите трябва да уведоми за нарушенията Главната инспекция по труда, която от своя страна има право да наказва нарушителите.
Същевременно опашките в 15-те поделения на НАП (бившите данъчни служби) в София се вият застрашително, а нервни счетоводители и граждани твърдят, че ги препращат с редовни документи за някой от следващите дни.
Всъщност това е добре позната родна картинка -
даже и като внасяш парите си в хазната, трябва да ти е трудно
Експерти от Института за пазарна икономика твърдят, че тази година попълването на данъчна декларация в електронен вариант е много по-трудоемко занимание, отколкото декларацията на хартиен носител. Проблемът е, че декларации на хартия засега няма, а тези в електронен вид могат да се открият само на сайта на Министерството на финансите, тъй като страницата на НАП не работи.
За съжаление всички тези неуредици съвпадат с изтичането на определени срокове - в случая до датата 31 януари гражданите могат да платят данъците върху доходите си с 5 на сто отстъпка.
Наръчник за законно премятане на бирника
Значителни данъци могат да спестят хората, които правят вноски за доброволно осигуряване или даряват пари за лечението на деца. Както и досега, до 10% от облагаемия доход ще могат да се дават за трета пенсия и доброволно здравно осигуряване. Доходът ще се намалява с още 10% за застраховки Живот. Тази преференция важи и за т.нар. рентни застраховки. По този начин с лични осигуровки, застраховки Живот и рента облагаемият доход може да се намали с 20 процента.
Даренията допълнително ще свият парите за облагане. Ако човек направи дарение във фонда за лечение на деца, ще си намали облагаемия доход с 50 процента. До 10% се приспадат и при направени подаръци за училища и болници, фондации с културни или спортни цели, както и за фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни бедствия. Същите облекчения важат и за дарения за Българския Червен кръст, за подпомагане на социалнослаби, деца с увредено здраве или без родители, за възстановяване и опазване на исторически и културни паметници, както и за фонд Енергийна ефективност. От тази година се облекчават и правилата за даване на дарения. Хората ще намаляват годишния си доход с размера на направените дарения, ако нямат данъчни и осигурителни задължения към 31 декември. Досега изискването беше да нямат борчове към момента на извършване на дарението.
От 1 януари 2006 г. няма да се плащат данъци върху доходите от инвестиции в договорни фондове. Нито за пътните и квартирни пари, които получават при командировка работещите на граждански договор. Не подлежат на облагане и дневните им пари за командировка, като размерът на данъчнопризнатите дневни ще е два пъти по-голям, отколкото за работещите на трудов договор.
През 2006-а налогът върху парични и предметни награди от състезания и конкурси се намалява от 20 на 12 процента. Чуждестранните спортисти, учените и хората на изкуството и културата също ще дават на държавата 12 на сто от доходите си, получени от изявите им в България. Такава е ставката и върху парите от дивиденти от кооперации, приходите от упражняване на права на интелектуална собственост, наследство и за всякакви доходи от случаен характер.
От годишния облагаем доход вече могат да се вадят и вноските за купуване на осигурителен стаж. Хората, които са си купили стаж за времето, когато са били студенти, ще трябва да подадат годишна данъчна декларация. Това се отнася и за едноличните търговци, и за свободните професии. Правото може да се ползва и за купен осигурителен стаж през изминалата 2005 година.
Хората над 65-годишна възраст ще могат пожизнено да ползват данъчните облекчения за трайно намалена работоспособност, след като веднъж си извадят документ от ТЕЛК.
Патентните търговци, които нямат постоянен магазин, биха могли да платят по-малки данъци. Досега патентът за тях се определяше с презумпцията, че имат обект в най-близкия областен град, където е данъчната им регистрация. От 2006-а задължението се определя от техния постоянен адрес, който по-често е в малко селище. Към годишните си декларации едноличните търговци вече ще трябва да представят и годишен финансов отчет. Ако не го направят, ги чака глоба до 500 лв., а при повторно нарушение - до 1000 лева.

Основи на семейното подоходно облагане

Държавата ще върне част от данъците за 2005 г. на съпрузите с деца. Облекчението може да се ползва само от единия родител. По-практично е това да бъде получателят на по-високи доходи. До 15 април той трябва да подаде три данъчни декларации. Първата е традиционната - за доходите. Необходим е формуляр от втория родител, с който той обявява, че се отказва от правата си. В третата декларация ще се впишат данни за децата - колко са на брой и каква е възрастта им.
Разведените родители, които отглеждат децата, не е нужно да имат съгласието на бившия си съпруг, за да се възползват от семейното подоходно облагане и да плащат по-малко данъци.
За едно непълнолетно дете годишната данъчна основа се намалява с 360 лв., за две - със 780 лв., а за три и повече деца - с 1140 лева. Ако семейството е с две деца и съпрузите получават заплати по 500 лв., хазната трябва да върне на единия родител 171.60 лв. от платените през изминалата година налози. Така общо семейният бюджет през тази година ще разполага допълнително с 333.36 лева.
Две хиляди лева е глобата за родителите, които са подали неверни декларации за ползването на облекченията за деца.

ДАНЪЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ

През 2006-а данъкоплатците ще внасят по-малко в държавната хазна заради вдигането на месечния необлагаем минимум от 130 на 180 лв., както и от намаляването на осигуровките с 6 процента. В същото време вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се вдигат от 3 на 4 процента. Така ако при заплата от 500 лв. след плащането на всички данъци и осигуровки през 2005 г. хората са получавали чисто 374.44 лв., сега сумата се увеличава на 381.18 лв., или с 6.74 лв. повече на месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във