Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАП И АДВ СЕ СГОДИХА

Почти като на шега сливането на приходните администрации ще вземе да се случи. След като по време на една от последните срещи на тройната коалиция на БСП, НДСВ и ДПС имаше известни резерви по въпроса, то сега вече се премина към конкретни действия.
Отговорностите на Агенцията за държавни вземания (АДВ) относно събирането на всички видове публични вземания, както и съхранението и продажбата на конфискувани или отнети в полза на държавата вещи да представлява държавата в производствата по несъстоятелност, както и да събира задължения, свързани с неправомерно усвоени средства от еврофондовете, се прехвърлят към Националната агенция по приходите (НАП). Това предвиждат одобрените изменения и допълнения на Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които правителството предлага за приемане от парламента. Документът вече е в Народното събрание и чака реда си за обсъждане (вероятно следващата седмица).
Нека припомним, че в първоначалния план за създаване на мегаведомството то трябваше да погълне и Агенция Митници. Само преди няколко месеца политиците разпалено обсъждаха кой да събира приходите от акцизи. Както е известно, до средата на 2006-а това беше задължение на НАП. После, във връзка с членството ни в Европейския съюз, със събирането на акцизите се зае митническото ведомство, което извършва тази дейност и до момента. И вероятно занапред това задължение ще остане в правомощията му. В телефонен разговор за в. БАНКЕРЪ Йордан Цонев, председател на парламентарната Комисия по икономическа политика изказа мнение, че всички държавни вземания трябва да бъдат под една шапка. Но че агенция Митници отпада от плановете за създаване на единната структура, тъй като нейните задължения са малко по-специфични. Става дума за събираните такси и митнически сборове, които не влизат в категорията държавни вземания, допълни Цонев. Според него всичко около сливането вече е уточнено и то ще стане факт съвсем скоро.
Предлаганите от кабинета промени са свързани с планираната реформа в приходните администрации. В мотивите на законопроекта се посочва, че с оглед гарантирането на стабилност на приходите, на високо ниво на събираемост и ефективност, на високо качество на обслужване на клиентите на НАП и на намаляване на техните разходи е предвиден ясен, единен, интегриран и опростен процес, като се гарантира интересът на държавата при събиране на всички публични вземания, предотвратяването на заобикалянето на закона и укриването на приходи и доходи.
Ако парламентът приеме промените, данъчните служители ще трябва да отговарят и за
събирането на частните държавни вземания
Според нормативните документи такива са вземанията по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990-а, по гаранционни споразумения и временни финансови помощи, вземания на изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови инструменти, на управляващите органи на оперативни програми и на държавните органи, администриращи средства от европейски фондове. В обхвата на разширената агенция попадат и неправомерно получените или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството и така нататък. Ако Министерският съвет позволи, някои от вземанията могат да бъдат предоговаряни чрез удължаване на срока на изплащане на главницата или лихвите, съобразно с финансовото състояние на длъжника, но за не повече от 15 години.
В новата си позиция НАП ще се занимава и със съхранението и продажбата на
конфискуваните в полза на държавата вещи
както и с организирането и ръководенето на публичните разпродажби, също и поддържането на актуална информация в ИНТЕРНЕТ за търговете. До този момент това извършва АДВ.
Служителите на Агенцията за държавни вземания ще бъдат преназначени в НАП, като се запазва трудовият им стаж. Данъчната агенция става правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архива на АДВ, както и на имотите на ведомството, след като законът влезе в сила. Областните управители ще имат шест месеца, за да отразят промяната в актовете за държавна собственост.
Предвижда се
НАП да задържа 25% от всички събрани суми
по влезлите в сила актове от укрити или недекларирани данъци, от осигурителни вноски за държавно обществено и здравно осигуряване и други суми за възстановяване, от глоби и имуществени санкции и дължимите към тях лихви, както и 10% от събраните частни държавни и общински вземания. По същия начин ще се процедира и със събраните вземания на Държавен фонд Земеделие, с парите от продажбата на имуществата, след заплащане на дължимите публични държавни вземания и разходите по издирване, превозване, съхраняване и оценяване. Засега никой не се наема да коментира публично за какво ще се използват тези средства.
Впрочем идеята за мегаведомство предизвика доста разнородни от депутатите както от опозицията, така и от мнозинството. Хората от СДС са скептично настроени, а според Мартин Димитров, заместник-председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, отпадането на митниците от сметките е целенасочено, за да се избегне изграждането на обща информационна система.
Елеонора Николова, заместник-председател на Единна народна партия (ЕНП) пък е категорична, че съществуването на АДВ е напълно излишно, след като вече има частни съдебни изпълнители, които са доказали качествената си работа и са мотивирани да работят за клиентите си. Пред репортер на в. БАНКЕРЪ тя обясни още, че Агенцията за държавни вземания не обслужва достатъчно интересите на бюджета, тъй като продава конфискуваните вещи и имоти за жълти стотинки. Хазната се пълни от НАП! АДВ не работи в интерес на приходите, цените, по които се извършват търговете, изобщо не са съобразени с пазарните реалности. Най-после управляващите разбраха, че централизираното събиране на всички държавни вземания е най-доброто решение, убедена е Николова.
Вероятно има известна логика в подобни изказвания, след като през 2007-а
Агенцията за държавни вземания е събрала едва 281.3 млн. лева
Като цяло стана ясно, че АДВ не води отделна отчетност за всяко задължение, което събира, и всъщност не е ясно още колко средства е трябвало да постъпят в хазната. От ведомството обаче са категорични, че 90% от дължимите данъчни плащания са несъбираеми и почти всички от тях са по ДДС. Обикновено, според обясненията на агенцията, липсвало юридическо или физическо лице, срещу което да се насочи съдебното изпълнение, както и имущество, което да бъде иззето в полза на държавата.
Бившият заместник-министър на финансите, сега общински съветник от квотата на БСП Георги Кадиев пък е убеден, че сливането на двете приходни администрации е грешка. Според него това ще затрудни работата както на НАП, така и на АДВ. Няма никакво сходство между функциите, които те изпълняват. НАП се занимава само касовото събиране на данъчните приходи, а АДВ извършва принудително събиране на всички държавни вземания от над 60 агенции, министерства и институции, казва той в интервю пред столичен всекидневник. Кадиев смята още, че подобна стъпка крие сериозни рискове за бюджета, тъй като може да доведе до спад в приходите му, а поради своята специфика събирането на вземанията може да се забави.
Потърсихме мнението на Венцислава Петкова, изпълнителен директор на АДВ, но тя отказа коментар по темата, тъй като е в отпуск. От НАП също не обявиха позиция по въпроса, тъй като всичко е все още на ниво политическо решение.
Интересно е обаче да се отбележи, че никой до момента не се наема да каже и какво ще струва на държавния бюджет (или по-точно на данъкоплатците) това преструктуриране.
Тепърва предстоят дебатите в пленарната зала за или против сливането на приходните администрации. Не стигнахме до ясен отговор защо именно в последната година от мандата си управляващите се захванаха точно със създаването на мегаагенция... Представителите на НДСВ си остават скептични. Повечето царисти смятат, че подобно сливане няма как да приключи в рамките на една година, или с други думи - до края на мандата на това правителство. Хипотези си остават и твърденията, че тази стъпка ще подобри координацията между приходните агенции, които са под шапката на финансовото министерство. Изобщо... мнозинството отново оставя впечатлението, че не знае какво точно прави и защо го прави. Но, както казва Волтер: опасно е да бъдеш прав, особено когато правителството греши!

Facebook logo
Бъдете с нас и във