Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нанков се прицели в 100% усвояване на средствата по ОП "Региони в растеж"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков се похвали с 58% договорени и 78% обявени процедури е Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Той участва в откриването на Деветото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма.

Мисистърът посочи, че е важно да се вземе решение за наддоговаряне на бюджета с 10% на бюджета. Той обясни, че това се прави с опцията да бъде усвоен 100% от европейския ресурс. Процедурата минава през решение на МС. Относно постигнатото усвояване на средства в размер на 58,48%, Министър Нанков коментира, че ако трябва да се сравняваме със страни от нашата черга - Гърция, Румъния, дори Италия, Испания сме отличници.

"Програмата върви със задоволителни темпове. Имаме известни изоставания там, където трудно се структурираха междинните звена при общинските администрации. Подходът през новия програмен период е малко по-различен. Формираха се междинни администрации, които да селектират проектните предложения на общините. Там имаме в някои отношения известно забавяне и другото забавяне е в някои от конкретните бенефициенти - Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. С новите ръководства мисля, че преодоляваме тези времеви дефицити", заяви министър Нанков.

Той отчете още, че в системата на здравеопазването вече е създадена група за напредъка на проекта, свързан с модернизацията на спешната пощощ - 173 млн.лв. "Имаме проекти към Министерство на труда и социалната политика за деинституционализация на лица - там имаме големи забавяния. Със съвместни усилия на управляващия орган и министерствата ще преодолеем времевите забавяния", коментира още министърът на регионалното развитие.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във