Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Намаляват водните ресурси заради намалялото ниво на подпочвените води

Използването на питейна вода за напояване или други цели, различни от необходимите за задоволяването на битовите нужди, оказва съществено влияние върху нивото на водата във водоизточниците.

Необходимо е да се вземат мерки за осигуряването на алтернативни водоизточници за населени места, засегнати от режим на водоподаването. Около това становище са се обединили на среща в МРРБ експерти на министерството, представители на ВиК оператори и на Националното сдружение на общините в Република България, съобщиха от пресцентъра на строителното министерство. Коментирана е била и необходимостта от осигуряването на непрекъснатост на водоснабдяването в населените места в условията на идентифицираното намаляване на водните ресурси във водоизточниците поради продължителното засушаване, основно заради намаляло ниво на подпочвените води. Обърнато е било внимание и на това, че използването на питейна вода за напояване или други цели, различни от необходимите за задоволяването на битовите нужди, оказва съществено влияние върху нивото на водата във водоизточниците.

Затова местните администрации трябва да информират достатъчно добре гражданите за целите на ползване на питейната вода, както и в случай на наложена забрана за използването й.

Коментирана е била и необходимостта от активното участие на общините в процесите за преминаване към резервни повърхностни и подземни водоизточници или включване на алтернативни такива към водоснабдителните системи на населени места.

Към момента в отделни части на страната има нарушение във водоснабдяването поради намален дебит на водоизточниците, основно заради ниското ниво на подпочвените води.
Решаването на проблема с безводието и премахването на водните режими може да стане с включване на допълнителни водоизточници. Те са общинска собственост. Затова е нужна по-голяма активност от страна на местните власти в разкриването и търсенето на допълнително финансиране на подобни проекти.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предприе ло мерки чрез Националното сдружение на общините в Република България да информира местните власти за настоящата ситуация и необходимостта от своевременни действия и от тяхна страна за преодоляването й. Целта е навреме да се предприемат необходимите мерки, така че проблемът със засушаването да има минимално отражение върху живота на хората от засегнатите населени места.

За решаването на проблемите ще трябва още да се подобри координацията между ВиК операторите и общините.

Facebook logo
Бъдете с нас и във