Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Намаляват се таксите за предоставяне на електронни съобщителни услуги

Правителството прие на днешното си заседание изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

С решението се намаляват еднократната и годишната административни такси за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мрежата с национален обхват 2.6 GHz, отпада и критерият за определяне на таксите според броя на жителите в обслужваната зона в обхвати 3.6 GHz и 26 GHz.

Приетите промени целят насърчаване на инвестициите в инфраструктурата, стимулиране на конкуренцията и иновациите при осъществяването на електронни съобщения. Това от своя страна ще доведе до ефективно ползване на ресурса и увеличаване в максимална степен ползата за потребителите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във