Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Намаляват приходите от продажби на продукция за „Ломско пиво“

Извънредната епидемична обстановка с въвежданите и отменяни различни ограничения са засегнали пряко и непряко дейността на „Ломско пиво“ АД през деветте месеца на тази година.

Очаква се въвеждането и на нови ограничителни мерки, които ще влияят осезателно и на дейността на фирмата. Например: въвеждане на ограничения за присъствено изпълнение на служебни задължения от страна на персонала, засягащи определени населени места или цялата страна, ограничения при пътувания в рамките на страната и други. Въвежданите мерки са с различен интензитет, но всички те влияят на финансовите резултати на дружеството чрез въвеждане на задължения, водещи до извършване на допълнителни разходи или въвеждане на ограничения, непозволяващи реализиране на приходи.

От компанията съобщават, че към края на септември „Ломско пиво” има нетни приходи от продажби на стойност 3.82 млн. лв. при 3.91 млн. лв., т.е. има спад от 2.45 на сто. За периода са произведени 5 387 286 литра охладена пивна мъст. Произведеното от нея пиво за периода е  4 801 468 литра пиво.

И в тази трудна ситуация от фирмата търсят нови пазари.

От „Ломско пиво“ съобщават за направен износ през август за Китай. Изнесени са три контейнера с мостри от три вида специални бири, които се предоставят на дистрибутори в района на Шанхай. През септември е пуснат в експлоатация и новият пълначен блок за бутилиране на стъклени бутилки KRONES VK 2V 066 KK-103.

Фирмата отчита и приходи от финансирания,

които са в размер на 500 хил. лв. и се увеличават спрямо същия период на 2020 г., когато са били на стойност 37 хил. лева. Става въпрос за договор с министерството на икономиката за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Дружеството е било одобрено и е получило средства и по програмата за запазване на заетостта  60/40  за шест месеца  към края на септември.

Общо приходите от дейността на дружеството за деветмесечието се увеличават с 9.29% в сравнение със същия период на миналата година. Разходите за дейността също нарастват, но с по-нисък процент /3.69%/. В крайна сметка

„Ломско пиво” отново е с отрицателен нетен финансов резултат

в размер на 90 хил. лв., но има подобрение спрямо отчетената за същия период на 2020 г. загуба на стойност 300 хил. лева.

Средносрочната стратегия за развитие на дружеството предвижда разширяване на дистрибуторската мрежа в страната и достигане до 2% пазарен дял в продажбите на пиво в София. Ще продължат и инвестициите в производствения капацитет и по-нататъшно подобряване на качеството на предлаганата продукция.

"Ломско пиво" е един от малкото останали заводи в сектора с българска собственост.

Най-големите негови акционери са "Би Джи Ай Проджектс" ООД с дял от 49.96% и "БГ Томи" ЕООД с 12.52% от книжата с право на глас. Дорета Димитрова Симеонова притежава 5.28% от капитала. Останалите 31.25% са собственост на други фирми и дребни инвеститори. От мениджърите само Красимира Владимирова - изпълнителен член на съвета на директорите, има акции на пивоварната (72 броя).

Facebook logo
Бъдете с нас и във