Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Намаляват приходите, но и разходите, на "Емка" - Севлиево

Несигурната и бързо променяща се обстановка при производството на кабели и проводници прави трудни дългосрочните прогнози.

Като експортно-ориентирата фирма и във връзка с информацията, която се получава от клиентите, мениджърите на "Емка" АД - Севлиево оценяват бизнес средата като много несигурна и бързо променяща се. Поради това те не могат да се ангажират с дългосрочни прогнози за повече от един-два месеца. 

Към момента прогнозите за приходите за октомври и ноември са за около 8.20 млн. лева. 

В периода след март фирмата за производство на различен тип кабели и проводници продължава дейността си с минимални отклонения от установения режим на работа и при спазване на предпазните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

За деветте месеца на тази година предприятието е направило инвестиции за закупуване на нови машини и оборудване в размер на 326 хил. лева. 

Приходите от продажби на продукция за периода между януари и септември са за 67.71 млн. лева. Много важен за фирмата е износът, който е осигурил 46.44 млн. лева от паричните постъпление.  Колебанията във валутния курс се отразяват, макар и слабо, върху левовата равностойност на приходите от продажби на предприятието в чужбина. 

За деветте месеца "Емка" е на печалба от 3.01 млн. лева при 2.95 млн. лева година по-рано. 

Секторният риск за "Емка" АД е свързан с развитието на отрасъла "Електротехническа проомишленост", в който фирмата работи. Той се характеризира със сложност на производствените технологии и висок темп на технологични промени. На това от дружеството отговарят с амбициозна инвестиционна програма. Конкуренцията в сектора, особено на фирми от чужбина, също не е за пренебрегване. 

Обемът на продажбите и разходите зависят от цената на основните материали - мед и ПВЦ, които са борсови стоки. 

През последните години "Емка" АД пази позициите си на водещ производител на кабели и проводници, като се разработват нови продукти и се залага на съвременно технологично оборудване на производството. 

Няма промяна в групата на най-големите акционери - "Индустриален капитал холдинг" е с 33.12%, "КЕМП" АД с 37.37% и ЗУПФ "Алианц България" с 6.93% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във