Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Намаляват приходите на производителя на консумативи за хемодиализа „Етропал“

През второто тримесечие на тази година финансовият резултат на единствения производител в България на консумативи за хемодиализа – системи за хемодиализа, хемодиализатори и фистулни игли,    е на загуба, която при това расте до 476 хил. лева, показват числата в междинния счетоводен отчет на дружеството. Прези година загубата му е била в размер на 93 хил. лева. Негативният резултат се дължи на въздействието, което оказва пандемията COVID-19 върху сектора, в който оперира компанията и рязко променената бизнес обстановка. От 2021 г. започна рязко да намалява броя на хоспитализираните диализно болни в страната и чужбина, което води до намаление на поръчките от болниците с които дружеството има подписани договори.
Приходите на „Етропал“ се формират предимно от основната дейност, свързана с производство и продажба на диализатори и хемолинии и други медицински консумативи за еднократна употреба. От средата на 2020 г. дружеството започна да произвежда медицински маски за еднократна употреба, както и да търгува с бързи антигенни тестове за коронавирус.
Между април и юни то отбелязва спад на приходите от продажби с 33 на сто. Общо реализираните парични постъпления от основна дейност в този период са на стойност 2.52 млн. лева. От тях 1.74 милиона са приходи от продадена продукция, 220 хиляди са продажба на стоки, 449 хиляди - от продажба на услуги, а 115 хиляди лева са спечелени от други приходи от дейността.
Освен че „Етропал“ произвежда уникални продукти - консумативи за хемодиализа, то около 70% от производствената му дейност е по технологии, които се владеят от три-четири компании в Европа.

През второ тримесечие се отбелязва спад от 43.4% на разходите за основна дейност. За този период за нея са похарчени средства в размер на 2.84 млн. лева.

От фирмата съобщават, че има значителен спад на годишна база при всички разходи с изключение на начислената по-висока амортизация.
Увеличените цени, както от доставчиците на материали и суровини (голяма част, от които са с петролни суровини), така и от ползваните от дружеството услуги - като транспорт, стерилизация на готова продукция и други, продължават да оказват негативно влияние върху финансовия резултат на дружеството.
Именно с цел намаляване на негативните последици от покачването на цените, и отчитаното намаление на продажбите, мениджърите на „Етропал“ са предприели действия по редуциране на складовите наличности, а оттам и към значително намаляване на размера на готовата продукция и незавършено производство.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във