Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Намаляват книжните услуги

Нов план с 271 мерки за облекчаване на бизнеса чрез намаляване на административната и регулаторната тежест пусна за обсъждане правителството през седмицата. Той е изготвен от Съвета за административна реформа и е качен на портала за обществени консултации strategi.bg. Част от мерките са набелязани по предложение на неправителствени, браншови и работодателски организации.


Предвижда се да отпаднат 45 услуги за предоставяне на документи, които държавата сама може да си набави. Освен това трябва да се редуцират книжата за 88 услуги, както и да се съкратят сроковете при други 59. За 17 услуги ще се създаде електронен регистър, а още 30 ще се извършват по служебен път, като срокът на изпълнение на мерките е до 30 октомври.


Част от промените касаят един от нерешените през годините проблеми пред бизнеса - фирмените отчети да се подават поотделно в Националната агенция за приходите, в Националния статистически институт и в Агенцията по вписванията, вместо данните да се придвижват лесно и бързо по служебен път.


Едно от предложенията е да се предостави възможност на гражданите да вадят свидетелство за съдимост, без да посочват с каква цел ще бъде използвано то.


Целта на промените е да се спре ваденето на едни и същи документи по няколко пъти, като се разреши веднъж издадените да се ползват многократно в рамките на половин година.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във