Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Намалява броят на земеделските стопанства за сметка на окрупняването им

Стопанствата в България са увеличили използваната земеделска площ с 9% през последните десет  години, показват предварителните данни от преброяването на земеделските стопанства през миналата година. През 2010 г. земеделците са използвали площ в общ размер на 3.62 млн. ха, докато  сега тя е 3.96 млн. хектара. Средната площ на едно стопанство в страната нараства до 33 ха, при 10 ха, отчетена преди десет години.

През миналата година обработваемата земя на открито e била 3 318 600 хектара. От тях близо 60% са зърнено-житните култури, а техническите заемат 31 процента. Тенденцията към увеличаване на площите на зърнено-житните култури се запазва и през миналата година. Те са нараснали с 11% през изминалите десет години и с 24% повече спрямо 2003-а. От зърнено-житните култури най-голям остава относителният дял на пшеницата, а от техническите – на слънчогледа.

Броят на земеделските стопанства в България, които отговарят на критериите, определени в Закона за преброяването, e 132 400. В сравнение с 2010 г. те намаляват, което обаче по никакъв начин не води до намаляване на земеделската дейност в страната. Случилоно се дължи на увеличението на използваната земеделска площ от едно стопанство, както и от увеличение на средния брой на отглежданите животни в стопанствата. Намаляването на броя на земеделските стопанства и окрупняването им е процес, който се наблюдава във всички държави членки на Европейския съюз. 

Преброяването на земеделските стопанства в България започна онлайн на 1 септември и приключи на 18 декември миналата година.  В първите 18 дни  преброяването се извърши чрез предоставяне на данни по интернет от земеделските стопани. До 18 декември  преброяването продължи чрез събиране от анкетьори на данни за земеделските стопанства, включени в списъка за анкетиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във