Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Намаленото търсене и затварянето на хипермаркети сви поръчките на "Декотекс"

През първото тримесечие на тази година отражение върху приходите на "Декотекс" АД - Сливен продължава да оказва епидемиологичната обстановка в страната, тъй като дружеството продава продукцията и стоките си чрез мрежата на търговските вериги, а поръчките за периода са намалели. Магазините от типа "Направи си сам" имаха ограничения в работата, някои от тях потърсиха алтернативни начини за работа. Някои от тях заработиха като шоурум и изнесоха част от стоките си извън магазина. Това естествено е намалило продажбите им, съответно и поръчките за доставки към различните производители.  

Това пък е причината вземанията на "Декотекс" от доставчици и клиенти да намалеят почти два пъти. 

Ограничаването на поръчките оказва негативно влияние върху приходите от продажби на собствена продукция и стоки на сливенската фирма, която е специализирана в производство на нетъкани подови покрития (тъфтинг) и търговия в страната и в чужбина.  

Пандемичната обстановка в страната е причина за намаляване на поръчките поради намалено търсене и затваряне на хипермаркетите, което е предпоставка за намаляване на постъпленията от продажби. Като следствие от това има увеличение на задълженията на фирмата към доставчици и клиенти. 

Рисковете за дейността на предприятието са в потенциални промени на законодателството, свързани с производствената дейност на електро- и топлоенергия, както и в отражението на кризата върху икономическата дейност на клиентите и наемателите на сливенската фирма. "Декотекс" АД притежава когенерационна мощност, която след въвеждането на собствено газопроводно отклонение през миналата година, отново работи - за собствени нужди и за търговия. Дружеството отдава под наем собствени производствени и складови помещения и други имоти,  придобити с инвестиционна цел. 

"Капа Технолоджи" АД - Сливен контролира 91.94% от капитала на сливенската текстилна фабрика към края на март.  Васил Йовчев, който е изпълнителен директор, притежава 0.08% от акциите с право на глас. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във