Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Наливат над 1.3 млрд. лв. в жп проекти с европейско финансиране

Бавно и полека жп транспортът у нас крета и се опитва да се модернизира. Заделят се пари от държавния бюджет и от европейски оперативни програми, но сякаш нещата не се променят видимо.

И през изминаващата година отброихме няколко проекта за над един милиард лева, но все не ни се вярва вече, че нещо може да се промени. Или по-скоро ни се струва, че просто изоставаме от динамичното време около нас. Искаме да сме жп свръзка, очакваме оттук да премине Пътят на коприната, но... изоставаме с електрификацията на жп мрежата, скоростта на влаковете тук-там е по 160 км... В същото време съседна Турция щурмува Европа със скоростен влак с 250 км/час.

От Националната компания "Железопътна инфраструктура" са подписали през последните дванадесет месеца договори за строителство за над 1.3 млрд. лв. по проекти с европейско финансиране, съобщиха от държавната компания. Хубаво като числа, но съмненията за крайния резултат като че ли са повече.

Проектите с европейско финансиране са големи проекти, които не приключват в рамките на една или няколко години и ефектът от тяхното изграждане не може да се очаква изцяло толкова скоро, казват от държавната компания.

Общо 675 092 693 лева без ДДС са предвидени по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г." за рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2, съобщават от националната компания "Железопътна инфраструктура".

По нея е предвидена рехабилитация на три жп участъка. Стойността на договора за строителство на трасето между Стралджа и Церковски е 3 789 982,49 лв. без ДДС. Той вече е приключен на 18 април миналата година.

За рехабилитация на железопътния участък Скутаре-Оризово са заделени 68.80 млн. лева без ДДС по договора за строителство. До края на тази година се очаква подписване на АКТ 16, тъй като цялата работа вече е свършена. Резултатът трябва да е повишаване на скоростта - с извършената работа са достигнати проектните параметри - 160 км/час за пътнически и 120 км./час за товарни влакове.

Договорът за рехабилитация на железопътен участък Оризово-Михайлово е на стойност 217 982 167.08 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 49 месеца. Документът беше подписан на 7 ноември тази година.

Ще се извърши и реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа. Договорът за строителство е подписан на 30 септември тази година. Той е на стойност 27 470 887.19 лева без ДДС, а изпълнителят има 36 месеца да извърши необходимите дейности.

За проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас са предвидени 184 999 094.47 лв. без ДДС. Съгласно договора за строителство, подписан на 3 октомври тази година, срок за изпълнение е фиксиран на 48 месеца.

Държавната компания "Железопътна инфраструктура" работи и по модернизацията на железопътната линия София - Пловдив и по-конкретно в жп участъка Елин Пелин - Костенец, като общата стойност на предвидените дейности е за 1 024 330 000 лв. без ДДС. Подписан е договор за строителство за железопътен участък Елин Пелин-Вакарел. Отсечката е ЛОТ 1 от проекта на стойност 498 800 012 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 72 месеца съгласно подписания договор на 27 ноември тази година.

Другият голям проект, не като стойност, а като значение, е за реконструкция на гаровите комплекси Подуяне, Искър и Казичене, които имат ключово място в жп мрежата в Южна България. Той е на обща стойност 7 403 472 лв. без ДДС и включва: пълно обновяване на приемните здания, подобряване на конструктивното състояние на сградите, подмяна на инсталациите в сградите, изпълнение на мероприятия за енергийна ефективност ефективност, внедряване на съвременни информационни и оповестителни системи, облагородяване и озеленяване на околните пространства, изпълнение на мероприятия за безопасна и достъпна среда.

Рехабилитацията на гаров комплекс жп гара Подуяне съгласно договора за строителство, подписан на 25 април тази година, ше струва 2 903 166. 23  лв. без ДДС. Срок за изпълнение е 15 месеца, като до момента са изпълнени 40% от предвидените дейности.

За обект "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Искър" за предвидени 1 212 239 лева без ДДС. Договорът за строителство е подписан на 25 април тази година. Срокът за изпълнение е 12 месеца, като са изпълнение 20% от планираните работи.

Общо 1 115 653.37 лева без ДДС са планирани за рехабилитация на гаров комплекс жп гара Казичене съгласно договора, парафиран на 13 септември тази година. Избраният изпълнител има 12 месеца за работа.

В бизнес програмата на Нациоанална компания "Железопътна инфраструктура" е предвидена и реконструкция на гаров комплекс Карнобат, която е на обща стойност 4 142 125 лв. без ДДС. Тя включва пълно архитектурно обновяване на приемното здание, отговарящо на всички европейски изисквания за енергийната ефективност, техническа безопасност и достъпна среда. Договорът за строителство е подписан на 25 януари тази година. Срокът за изпълнение е 24 месеца, а вече са изпълнение 30% от дейностите.

Подготвя се и реконструкция на гаровите комплекси в Стара Загора и в Нова Загора, която е на обща стойност 16 519 338.66 без ДДС.

За реконструкцията на гаровия комплекс Стара Загора са предвидени 9 726 944.27 лева без ДДС съгласно договора за строителство.  Срокът за изпълнение е 24 месеца. Проектът е започнал на 29 ноември тази година - към момента се изпълнява техническо проектиране, като церемония по "първа копка" на обекта се планира да бъде проведена април месец 2020 година.

Индикативната стойност за изпълнение на обекта "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора" е 3 151 502.16 лв. без ДДС. Предстои повторно обявяване на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

В настоящия програмен период с осигурено европейско финансиране е изграждането на осигурителна техника в участъка Русе - Каспичан (в Североизточна България) на стойност 42 млн. лв,  като за посочения участък процедурите за строителство на железния път вече са започнали. На етап проектиране е модернизацията на жп възли Горна Оряховица, Русе, Варна, диспечерско управление в Горна Оряховица и модернизация на жп линията от Мездра до Горна Оряховица.

По Механизма за свързване на Европа ще се извърши модернизация на жп участъка Костенец-Септември, по линията София-Пловдив-Бургас. Договорът за строителство беше подписан на 12 август през тази година и е на стойност 379 989 739.23 лв. без ДДС. Документът предвижда срок за изпълнение 60 месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във