Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Наличието на суровина в избите ограничи изкупуването на грозде реколта 2020

Винарите очакват по-добри продажби на пазара през четвърто тримесечие на годината.

Ковид епидемия засегна и производството на вино, а заедно с климатичните промени през тази година сви обема на реколтата от грозде. От друга страна, намалялото потребление остави част от продукцията в складовете. Някои винарни обраха гроздето по-рано и се възползваха от държавната мярка за подпомагане. 

Решението на мениджърите на "Винзавод" АД - Асеновград пък е да не се приема и преработва грозде реколта 2020 поради наличността на суровина в дружеството.  

През третото тримесечие най-голямо е било натоварване на производствените мощности и заетостта на работниците за производство и реализация на продукция на дружеството – бутилиране на вина и спиртни напитки, през септември. Натоварването на мощностите за бутилиране е било между 45-50% и една от причините за това е намаляване на търсенето на продукция както за вътрешен, така и за външните пазари. През деветмесечието няма поръчки за производство на ишлеме, което също се отразява на заетостта на материални активи и трудови ресурси.

Затруднено е налагането на пазара на нови асортименти, тъй като е свързано с допълнителни разходи за проучване, маркетинг и реклама. Поради това през периода няма въведени нови продукти и асортименти в производство.

През деветмесечието са произведени 117 хил. бутилки готова продукция срещу 265 хил. бутилки за същия период на 2019 година, което означава намаление с 56 процента.

За периода са изнесени 12 хил. бутилки на обща стойност 74 хил. лева, основно за клиенти от Германия, срещу 54 хил. бутилки за същия период на миналата година. Най-продаван асортимент е вино "Мавруд спец.резерва". Добър прием на пазара намират вината от серия Орнамент – Розе, Мавруд, Каберне фран и Сира. Осъществени са партиди износ за Испания, Швейцария, САЩ и други страни Европейския съюз .

Приходите от продажби - на готова продукция и стоки, и на на материали и предоставени услуги и ДМА, са намалели почти наполовина. 

Това е причината дружеството да приключи с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 669 хил. лева. И преди година винзаводът бе на  загуба, от от 641 хил. лева.

В сегашната ситуация разходите намаляват. Финансовите разходи са с 52 хил. лева по-малко спрямо предходния период, в който има платени суми за рефинансиране на ползваните кредити и заплащане на допълнителни такси за обработка, усвояване и ползване на отпуснатите кредити. Свиването на разходите за лихви се дължи на предоставената възможност на фирмата за отлагане на вноски и лихвите по кредите, във връзка с извънредното положение предизвикано от Ковид -19 през годината.

 

Прогнози

"Винзавод" АД - Асеновград е традиционен производител на качествени червени вина, които имат най-добра реализация на пазара през четвърто тримесечие на годината. Това създава предпоставки за очаквани добри резултати за реализация на продукцията през следващите периоди на финансовата година, атбелязват от фирмата. Pазчетите за производство и реализация на продукция за 2020 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 1.60 млн. лв. и финансов резултат - загуба, в размер на 850 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във