Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Налага се общините да актуализират финансовата си рамка

В края на годината на много места в страната общинските власти гласуваха нови мерки за защита и подкрепа на населението и бизнеса заради новата вълна на коронавируса. На други обаче им се наложи да актуализират финансовата си рамка и да увеличат някои такси. Все пак са необходими доста средства, за да се посрещнат разходите.

Общинският съвет в Сливен  трябваше да гласува увеличение на такса "смет" в последното си заседание за годината. Така налогът ще нарасне от 58 стотинки до 1.25 лв. на месец през 2022 година, съобщават от местната управа.
Въпреки това размерът на таксата за битови отпадъци се запазва сред най-ниските в страната, коментира кметът Стефан Радев. Промилите нарастват от два на три, докато има общини с по 13 и повече промила. Реалното увеличение за гражданите от общината ще е около 10 лева годишно, като сумата ще зависи от вида и размера на жилищния имот.
Според сметките на общинската власт това увеличението ще донесе близо два милиона лева повече приходи в хазната догодина. Но заедно с това общината ще продължи и да дофинансира с 2.5 млн. лв. разходите за сметосъбиране и сметоизвозване.

Нова такса за смет и битови отпадъци ще се въведат от следващата година и в Силистра. Решението на Общинския съвет предвижда 5 промила за града и 7 промила - за селата, уточняват от общината. Заплащаната досега такса е била 3 промила. Последната промяна в такса смет и битови отпадъци е от 2005 година.

Причината за увеличаването на тази такса е заради натрупаната разлика в приходите и направените разходи за тази дейност. Дори при пълна събираемост, средствата ще покрият едва около 70% от разходите на местната власт.

В Община Хасково също се е наложила актуализация на бюджета за тази година. С нея ще се покрият по-високите сметки за ток в последните месеци. Общинският съвет е гласувал предложението за корекция на финансовия план, което е внесено от кмета Станислав Дечев.
Предвидени са около 700 000 лева повече, като те ще дойдат от преизпълнението на приходите от данък при придобиване на имущество по дарения и по възмезден начин и от местни дейности, които са съответно с 413 000 лева и 287 000 лева повече.
Разходите за електричество на общински обекти за октомври тази година са за 280 815 лева при 95 400 лева за същия период на миналата година. При план за тази година от 900 000 лева за улично осветление месец преди края на годината сметката е нараснала на 1.35 млн. лева.
Общинските съветници са приели и план-сметката за такса смет за 2022 година. Нейната ставка не се променя и остава 3.5 промила за физически лица и 13 промила за фирми.

Местният парламент в Стара Загора е подкрепил удължаване до 30 юни следващата година на мярката за освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер  местни такси за ползване на общински площи. Те ще дължат само 30% от налога за разполагане на маси за консумация.

Общинарите в Града под липите са утвърдили и промени на действаща тарифа и превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по договор за обществен превоз на пътници между Община Стара Загора и фирмата. Ще има нови цени на билетите на хартиен носител, както и на електронните билети за градската и извънградската част. Дадена е възможност за комбинираното пътуване на неограничени пътувания в рамките на 60 минути. Одобрена е била и възможността за преференциално пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Общинарите са приели и Програмата за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух и поддържане на установените норми на територията на град Стара Загора за периода 2021- 2025 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във