Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Най-важните елементи от споразумението на ЕС с Великобритания

След девет месеца лъкатушещи и на моменти нервни преговори Великобритания и ЕС постигнаха споразумение за икономическо партньорство, уреждащо двустранната им търговия на стойност стойност на 650 млрд. паунда (720 млрд. евро).

Сделката покрива техническите аспекти на търговията в ключови сектори, включително автомобилите, химическите продукти, фармацевтиката и професионалните услуги, както и механизмите за разрешаване на евентуални спорове между двете страни.

"Файненшъл таймс" разглежда ключовите аспекти на споразумението и дава преценка как те ще се отразят на търговията след 1 януари, когато Великобритания ще стане "трета страна" извън общия пазар и митническия съюз на ЕС.

Равнопоставеност в стандартите

С вглеждане до най-малките детайли Лондон и Брюксел договориха система, при която Великобритания ще може да определя собствени екологични и трудови стандарти, но с риск от ограничаване на достъпа й до европейския пазар, ако допусне прекалени отклонения от нормите на ЕС. "Ребалансиращ механизъм", основаващ се на арбитраж, ще позволява на всяка от двете страни да налага тарифи, ако бъде преценено, че компаниите й са поставени в неравностойно положение. За Великобритания е особено важно това, че системата не е свързана нито с европейското законодателство, нито със Съда на ЕС.

Равнопоставеност в държавната помощ

Европейските компании ще могат да оспорват държавната помощ, предоставена на британските им конкуренти, в британските национални съдилища, ако преценят, че с нея се нарушават общите принципи, договорени в търговското споразумение. Британските компании ще имат същите права в ЕС. Великобритания също се съгласи да създаде независим орган за държавната помощ, макар че споразумението не изисква режим ex ante – субсидиите да подлежат на преглед още преди отпускането им.

Всяка от страните също ще може едностранно да налага тарифи с цел неутрализиране на ефекта от нарушаващи търговията субсидии, а отсрещната страна ще може да поиска ускорен арбитраж. За Великобритания беше важно да осигури система, различна от първоначалното искане на ЕС просто да продължи да спазва правилата за държавна помощ на ЕС – искане, което възприе като оскърбление срещу суверенитета си.

Риболовни права

Европейските риболовци ще разполагат с преходен срок от пет и половина години с гарантиран достъп до британските води. След това достъпът ще бъде определян с ежегодни споразумения. По време на преходния период правата на европейците за риболов в британските води, възлизащи сега на 650 млн. евро годишно, ще бъдат съкратени с една четвърт, а британските квоти ще бъдат увеличени в същия размер. Промяната ще увеличи дела на британските кораби от риболова в британски води от наполовина, както е сега, на две трети.

След края на прехода достъпът до британските води ще се решава с ежегодни преговори, както е сега между ЕС и Норвегия. ЕС обаче ще разполага с лостове: ако Великобритания откаже достъп, Брюксел ще може да предприеме компенсаторни мерки, включващи налагане на мита на британския износ на морски продукти и дори изключване на Великобритания от енергийния си пазар.

Логистика и превози

Британските превозвачи посрещат споразумението със смесени чувства. Двете страни взаимно признават разрешителните си за пълни права на превоз, позволяващи прекосяването на множество страни с цел доставяне на стоки. Това ще позволи на ирландските камиони да използват Великобритания като "предмостие" за доставяне на стоки в ЕС.

Споразумението обаче ограничава британските камионджии до едно разтоварване и едно натоварване на стока на европейска територия – значително понижение в сравнение с по време на британското членство в ЕС, когато превозвачите можеха три пъти да разтоварват и натоварват стока преди прибирането си у дома. Според британски наблюдателите по този начин споразумението ще е съкрушително за британските превозвачи.

Въздушен превоз и пътувания

Споразумението запазва летателните права между Великобритания и ЕС, но британските въздушни превозвачи няма да могат да летят между две точки в ЕС. Това се очакваше и авиокомпании от двете страни организираха чуждестранни филиали да поемат сегашните им маршрути, например easyJet да лети между Франция и Италия.

За пътуващите в двете посоки ще се изискват визи за престой над 90 дни, може да има и допълнителни паспортни проверки.

Храна и напитки

Преглед, публикуван от Европейската комисия, предполага, че ЕС незабавно ще въведе строги нови проверки на селскостопанските хранителни продукти, без гратисен период. Все пак хранителните и земеделските производители приветстваха сделката, но предупредиха, че напускането на митническия съюз и единния пазар на 1 януари все пак ще наруши веригата за доставка на храни.

Фармацевтика

Главната цел на фармацевтичната промишленост – проучванията и проверките на лекарствата от двете страни на Ламанша взаимно да бъдат признавани – бе постигната само частично. Споразумението предвижда клауза за "взаимно признаване", според която британските производители "няма да бъдат подлагани на отделни проверки във Великобритания и ЕС". Според първоначални индикации обаче сделката не включва друго ключово искане на фармацевтичната индустрия: взаимното признаване на тестовете за безопасност и качество. Това значи, че провежданите преди одобрението за продажба тестове за безопасност на лекарствата ще трябва да бъдат повтаряни от другата страна на Ламанша, което ще води до забавяне на стигането на лекарствата до пациентите и допълнителни разходи.

Производствен сектор

Производственият сектор в Обединеното кралство приветства факта, че са избегнати тарифите, които застрашаваха да заличат печалбите в сектора, но предупреди, че компаниите все още са изправени пред забавяне на границите и загуба на взаимно признаване на съответствието на продуктите им на нормите.

Това може да означава две процедури по сертифициране и тестване, за да отговарят както на стандартите на ЕС, така и на Обединеното кралство. Това би добавило значително усложняване и разходи за сектор, който работи с фини маржове, предупреждават експерти.

Така наречената "схема на доверен търговец" – където квалифицирани компании могат по-бързо да преминат през митницата – също беше приветствана, въпреки че компаниите заявиха, че ще трябва да видят подробности, предвид разходите за участие в системата.

Финансови услуги

Сделката не обхваща достъпа на финансовите услуги до пазарите на ЕС, който предстои да бъде определен чрез отделен процес, при който блокът или ще предостави едностранно "равнопоставеност" на Обединеното кралство и неговите регулирани компании, или ще остави фирмите да търсят разрешения от отделните страни членки. Британското правителство обяви две "победи" за Лондонското Сити: предотвратяването на мярка, която би могла да ограничи фирмите от ЕС да прехвърлят доходоносни дейности във Великобритания, и изключването на финансовите услуги от мерките за "взаимно наказание", предвидени при нарушаване на други части от търговското споразумение.

Според правни експерти обаче това не са значителни победи за Великобритания, тъй като равнопоставеността и достъпът до пазара са много по-големи фактори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във