Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Най-подходящите за отглеждане десертни и винени сортове грозде у нас са...

За поредна година плевенският Институт по лозарство и винарство ще организира Открит ден на десертното и винено грозде. 
Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите и Селскостопанската академия.
Един от най-известните български селекционери от екипа на института - проф.д-р Мирослав Иванов, ще представи най-подходящите за отглеждане в страната десертни и винени сортове лози. Обзор на вината на българския пазар ще направи доц. д-р Ваньо Хайгъров. В програмата на Открития ден е предвидена дискусия за днешните проблеми на лозарството.

Учените ще представят селекционираните нови десертни и винени сортове лози, както и лози за реализация. Ще научим кои са болестите и неприятели по лозата през тази година.

За всички любители организаторите са подготвили дегустация на зряло и десертно грозде и вино.

Не са малко и проблемите пред бранша. Субсидията за декар лозарство не е променяна, откакто сме влезли в Европейския съюз и тя е равна на тази за декар пшеница. А има съществена разликата в разходите за отглеждане на двете култури. За лозята те достигнаха 400-500 лева на декар.

България три пъти е била на първо място в света по износ на десертно грозде, за последен път през 1965 година. А сега се стигна до там, че на българския пазар да няма българско грозде. Почвите у нас са най-благоприятни в цяла Европа за отглеждане на десертно грозде, а една част от представените сортове като външен вид и органолептични качества могат да се ползват като еталони за десертно грозде.

От бранша очакват целенасочена държавна политика и дотиране на производството на десертно грозде, за да си върне поне отчасти страната ни позициите си на международните пазари и да не се загуби този поминък.

Институтът по лозарство и винарство в Плевен е научен институт на Селскостопанската академия. Създаден е през 1902 г. с решение на Министерството на земеделието и търговията като Държавна опитна станция по лозарство и винарство.

Това е първото научноизследователско учреждение в областта на лозарството и винарството в страната и пето в света, след тези в Русия (1828 г.), Италия (1872 г.), Франция (1874 г.) и Унгария (1898 г.). С указ на XXV Народно събрание от 1 януари 1944 г. станцията е преобразувана в Лозаро-винарски опитен институт със седалище в Плевен.

В института са селекционирани десетки сортове грозде. Разработени са технологии за производство на лозов посадъчен материал, грозде и вино, технологии за борба с болестите, неприятелите и плевелите. Създадена е и се поддържа най-голямата ампелографска колекция на Балканите с 1865 сортонаименования. Ампелография се нарича науката, която се занимава с изучаване и описване на видовете и сортовете лози, както и на процеса на изменението им под влиянието на околната среда и целенасочената дейност на човека. Обект на ампелографията е семейство Лозови (Vitaceae), което наброява около 600 вида, като само от Евроазиатската лоза Vitis vinifera има над 20 000 сорта, от които не повече от 200 имат промишлено значение.

Институтът в Плевен е участник в Европейската мрежа за съхраняване на растителните генетични ресурси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във