Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Най-чисто се пере в незаконен ВЕЦ

От близо десет години държавата е подарила земите под малките ВЕЦ-ове на инвеститорите, които ги притежават. Почти всички те са изградени в абсолютен разрез със законите на страната. Те са разположени  в коритата на реките, но тези корита по всички правила и закони у нас са публична държавна собственост.

Само за четири от общо 180-те ВЕЦ-а  Министерският съвет е учредил т.нар. право на строеж. По закон то си има цена и се заплаща от инвеститора. Само така ползвателите на тези терени са изрядни. Всички останали 176 ВЕЦ-а обаче нямат учредено право на строеж и те директно попадат в графата "незаконни". Въпреки това местни общински величия са подписвали и подпечатвали проектите за изграждането им, като удобно са "пропускали"  отсъствието на основния и абсолютно задължителен  документ за собствеността, който легализира строителните книжа. Така е забъркан истински правен батак, от който излизането със сигурност ще струва скъпо на държавата..

Добиването на разрешителни  за изграждането на тези съоръжения за "зелена енергия"  достига своя пик по времето на Тройната коалиция. Голяма част от документите са  издадени през 2008-а и 2009-а, но инвестициите и строителството на нови продължи и по времето на първия кабинет на Бойко Борисов. 

Най-лесно и чисто се пере чрез незаконен ВЕЦ.  До подобно заключение е стигнал доклад на ДАНС още преди година. Удобството на тези "перални" е резултат от  европейските тежнения за диверсификация на енергийните източници и производството на екологична енергия. А тя, както е известно, се изкупува по преференциални цени, за да бъдат насърчени инвеститорите.

На тази благоприятна почва израства покровителстването на избраниците на всяка власт. Те се радват и на услужливостта на общинските началници, които са издавали разрешения за експлоатация на подобни обекти и са си затваряли очите при погазването на законовите изисквания. Няма документи за собственост, няма учредено право на строеж за нито един ВЕЦ! Това не пречи те да бълват ток законно.

Законността на ВЕЦ-овете занимава от няколко месеца прокуратурата, но и досега резултат няма. В края на миналата година разследващите са поискали от Дирекцията за национален и технически надзор да се произнесе  със становище за  легитимността на въпросните обекти. Върху  близо 140  страници на доклада (с който в. "БАНКЕРЪ" разполага“) са описани подробно всички извършени проверки.  Констатациите в него са в стила на обичайните у нас:  строителството  е изпълнено "в съответствие с одобрените проекти". И реално погледнато  - от гледна точка на   прерогативите на надзорната институция, тези констатации са съвсем резонни, тъй като в повечето случаи обектите действително са изградени в съответствие с издадените за тях  строителни книжа. Но трябва да се отчете един парадоксален  факт - 

общините масово са издавали

одобрявали и подписвали строителни разрешения и  са заверявали проектите  на  инвеститорите в пълно нарушение на законите на страната. За всеки  юрист е ясно, че не съществува  формула,  по която  да бъдат одобрени строителни книжа, когато липсва основният документ, придружаващ  подобна преписка - този за собственост или в краен случай за учредено право на строеж в полза на съответния инвеститор.

Съответствието с одобрените строителни книжа  не може да  направи обектите законни. И причината е, че  като първичните документи са издадени НЕЗАКОННО.

И това не е всичко: след фактическото завършване на съответния обект по непознат за законите  на страната път  фирмите собственици на съоръженията са получавали и съответното разрешение за въвеждане в експлоатация.  Как се е случило, това не е ясно, тъй като всички  главни  архитекти и служителите в дирекциите за строителен надзор  дори  в най-малката община са наясно, че освен заверените строителни книжа е необходимо ползвателите на тези имоти да предоставят скица от кадастъра, в които те са нанесени.

А такива скици липсват, тъй като

създаването им  реално е невъзможно

Причината е, че  самата система на регистрация в Агенцията по геодезия, картография и кадастър не позволява да бъде  нанесено новото строителство именно заради липсата на документа за собственост. Проверка на в. "БАНКЕРЪ"  показа, че на практика нито един от тези ВЕЦ-ове не е нанесен там, където  е изграден в действителност. Някои от собствениците им са се изхитрили  и  са закупили съседни терени, върху  които са построили обслужващи съоръженията  сгради, и именно тях са  нанесли в кадастралната карта. Тези скици обаче не отразяват мястото на самите ВЕЦ-ове. Но не дръжте на подробностите - справката за този вид "нанасяне" в 15-те области на страната показва, че дори чрез  тази "хватка" нанесените като  съпътстващи ВЕЦ-овете "имоти и сгради" са едва около  четиридесет.

Преведено на човешки език, това означава, че самите разрешения за въвеждане  в експлоатация също са незаконни.

Хаосът, създаден при раздаването на "порциите" от този инак печеливш бизнес  няма как да бъде преодолян.  Няма формула, при която едно незаконно строителство  да стане законно  дори ако отсега нататък държавата все пак реши да учреди липсващото му право на строеж. Тук законът е категоричен:

незаконното строителство се разрушава

и то за сметка на инвеститора. А ако той все пак получи разрешение  за ползване на публичната държавна собственост, трябва наново да търси  одобрение за  строителните  книжа и отново да изгражда съоръженията.  При това положение обаче със сигурност ще бъдат заведени множество  съдебни дела, при които пък  фирмите  собственици на тези съоръжения ще опитват да  осъдят общините за незаконно издаване на уж "истински" документи.

А като се има  предвид, че собствениците на тези съоръжения далеч не са случайни хора, можем да си представим как ще завършат тези производства.

Още повече че не е трудно да се съобрази,  че

става въпрос за бизнес за милиони

Малките руслови ВЕЦ-ове у нас носят огромни печалби  на собствениците си. По правило цените им  са високи, а според подписаните преди повече от десет години договори с тях държавата е задължена да изкупува енергията им на тези завишени цени. Макар че през последните няколко години  предишната норма на печалба беше редуцирана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране въпреки неистовите вопли на притежателите на тези съоръжения - все пак този бизнес си остана доста печеливш.

Не е необходимо да се прави кой знае колко задълбочено проучване по въпроса, като се има  предвид  какви играчи се вредиха на този пазар още на старта му.

Така например собственик на един от тези ВЕЦ-ове е фирма "Кит 2226", която беше свързана с някогашния  депутат, а сега   евродепут от БСП Петър Курумбашев. Година след като съоръжението е пуснато в експлоатация, Курумбашев става член на парламентарната Комисия по околна среда и води, а  междувременно "се отървава" от участието си в тази фирма.

Разрешителното за експлоатация на ВЕЦ "Флеш" пък  е издадено на фирма, в която  е имал участие синът на Георги Първанов - Владимир Първанов, и фирма на сестрата на заместник-председателя на БСП Кирил Добрев - Мариана Добрева, която беше и съветник на Първанов на "Дондуков" 2.

Синът на Кирил Добрев - Николай, в съдружие с  Еленко Божков, бивш член на енергийния регулатор, също по някое време бяха между  притежателите  на такива съоръжения, но по-късно  продадоха дяловете си във ВЕЦ "Мега 1" на Васил Костов, племенник  на  левия  депутат  Тома Томов. Собственик на ВЕЦ "Гьоврен" пък е  Карамфил Каров - областен лидер на ДПС - Девин. Сред имената на "първопроходците" в този бизнес се вижда и  Костадин Паскалев, бивш червен депутат, строителен министър и кмет на Благоевград. Той има връзка  със собствеността на  ВЕЦ  "Арнаутовци" .

Това са само част от по-познатите имена, които  са се класирали между производителите на  "зелена енергия" . Ако бъде извършена задълбочена проверка на фирмите, които продължават да експлоатират тези централи, най-вероятно ще се видят  обвързаности с още  имена на хора, свързани с управлението на страната ни през последните години.

Едва ли е случаен фактът, че още през 2016-а ДАНС се занимаваше с разследване на собствениците на част от тези централи в контекста на съмнението, че изграждането им може да се окаже

параван за пране на пари

Информацията за това  разследване  стана известна от един  отчет на финансовото разузнаване за 2012 година.От него се виждаше, че според тогавашните проверяващи  зелените централи са намерили място  в схеми за изпиране на пари поради няколко причини. Първата е, че диверсификацията на енергийните източници е основен приоритет в България и в ЕС, което предполага създаването на дружества с такава дейност. Тяхната енергия, както вече бе казано, се изкупува на преференциални цени по предварителни договори и тези инвестиции се насърчават, а това според разследващите предполага опити за използване на дейността на такива дружества за пране на пари. Втората причина е, че изграждането на подобни високотехнологични паркове е свързано със значителни по обем инвестиции и с големи обороти на средства. Това, според експертите на агенцията, пък предлагало  лесен начин за инвестиране на големи суми с неустановен произход.

По този случай се пошумя в медиите, но  той така си и заглъхна, без да се появят дори и наченки на някакви  обвинения към когото и да било.

Освен чисто финансовите съмнения  около  "раждането" на този бизнес  в последно време стана ясно, че, макар и "зелен",

той създава и екологични проблеми

По експертни оценки на еколозите от  WWF  до момента е усвоен 80% от хидроенергийния потенциал на реките (без този на река Дунав). И независимо дали ВЕЦ е деривационен, или руслов, това оказва влияние на характера на водата в тези естествени водоизточници. Според тях дълго време у нас се считаше, че русловите са по-екологични, защото имат по-нисък пад, използват по-малко вода и я пропускат след това по течението, тъй като са на самата река. Само че в България тези ВЕЦ- ове изведнъж започнаха много да порастват като дължина и тяхното задбаражно езеро достига в някои случаи 2 км, коментираха от природозащитната организация. И обясниха, че в този дълъг речен участък водата е с променен ритъм, движи се много бавно и дори да има рибен проход, рибата не може да се ориентира и да го намери. Освен това в тези водни  участъци  започва отлагане на органични утайки и организми, които изсмукват кислорода от водата. Така се получава анаеробна средна като в Черно море, по повърхността се образува зелен слой, т.нар. водна леща. Това на практика може да убие живите организми надолу по реките, тъй като изсмуква целия кислород и рибата буквално бива унищожена.

Друг мит е, че турбините пречистват водата - според еколозите напротив - тя се превръща в мъртва вода, в нея живот няма. Да,  в утайките има и хранителни вещества, но те се слепват на едно място, не се разпръскват по реката, твърдят от  WWF.  Те заявяват, че не са против хидроенергетиката -  и тя може да е добър източник на алтернативна енергия,  но проблемът е, че проучванията, които са правени, са само от гледна точка на енергетиката, а не е направено  предварително планиране и има случаи, в които реките реално пресъхват, а рибата умира.

Естествено, представителите на този бизнес са на  различно мнение. Те смятат, че ВЕЦ-овете възможно  най-малко засягат околната среда в сравнение с други производства, ползите от тяхната експлоатация са много и в пъти повече от някои неудобства.

Съмнения за екологичната ефективност на тези централи изразява и  Българското каяк общество. Според техния представител Димитър Манев  в реките няма достатъчно дебит и се наблюдава  постепенното им  засушаване.Според него  проблемът с ВЕЦ -овете се превръща вече в социален. А с неконтролираното им изграждане се убива и туризмът по реките.

Препирните за  "полезността" и "неполезността" на тези съоръжения, подобно на повечето екологични спорове, няма да затихнат. Но не това е важното. Важното е, че остава  да виси въпросът за тяхната законност. А както знаем, няма начин да бъде създаден закон със задна дата, за да се решат проблеми  с десетгодишна давност. Макар че - знае ли човек...  За проблемите около минивецовете се знае от години, а всички отговорни за това държавни институции от години стискат здраво очи, за да не ги видят - че ще трябва иначе  и  да направят нещо!

Facebook logo
Бъдете с нас и във