Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Находището за добив на пясъци „Кацара“ има нов концесионер

Правителството предостави на „Арт принт“ ЕООД концесия за добив пясъци и чакъли от находище „Кацара“.

Кариерата се намира в землищата на селата Катуница, Ягодово и Крумово в общините Садово и „Родопи“. На база количествата на утвърдените запаси и ресурси и предвидения средногодишен добив на строителни материали, концесията се предоставя за 35 години. През този срок се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 2 млн. лв., които според изискванията на Закона за подземните богатства, ще постъпват в държавния бюджет и в бюджетите на двете общини. „Арт принт“ ЕООД ще вложи над 1 млн. лв. инвестиции за обезпечаване на производствената си дейност.

„ДЛВ-СИ“ ООД е новият концесионер на добива на доломити от находище „Студена“, участък „Заводски строежи“, реши Министерският съвет, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна. Концесията за намиращата се на територията на община Перник кариера е предоставена през април 2008 г. за 25 години на „Заводски строежи“ АД. С днешното решение на МС правата и задълженията по нея се прехвърлят изцяло на „ДЛВ-СИ“ ООД, без да се променят условията по концесионния договор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във