Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Наемодателите планират намаление или отлагане на плащането на наем

Почти половината от наемодателите не са предприели мерки за оптимизация на разходите на този етап, докато малко над една трета от тях са започнали да преразглеждат договорите си с подизпълнители. Това показва проучване на Colliers сред наемателите и наемодателите на търговски площи в страната във връзка с влиянието на COVID-19 върху техния бизнес.

Само 13% от наемателите са обявили, че по никакъв начин последствията от кризата не са повлияли върху дейността им. Останалите вече са приложили редица подходи - 51% са пуснали служителите си в платен или неплатен отпуск, 48% са преустановили плащането на наеми, режийни разходи и на контрагенти, а 37% са замразили плановете си за експанзия. Сред другите мерки  са съкращение на персонал, предоговаряне на наемни нива, намаляване на работното време и на възнагражденията. От запитаните търговци едва 3% са се насочили към закриване на своите обекти.

По-голямата част от всички участници в проучването твърдят, че няма да се възползват от предложените от държавата мерки за подпомагане на бизнеса, тъй като не ги намират за приложими за тях. В групата на наемодателите 13%, а в тази на наемателите - 19%, имат нужда от повече информация по отношение на помощта, която се предлага.

Наемодателите демонстрират солидарност в кризисната ситуация като почти всички планират да предложат облекчени наемни условия на наемателите си по време на извънредното положение. Най-популярните такива са намаление или отлагане на плащането на наем.

По отношение на генерирането на допълнителни и/или алтернативни приходи 60% от наемателите са се насочили към онлайн търговия или разработване на нови продукти и услуги. Останалата част от тях за момента не планират да променят бизнес стратегията си. Това вероятно е свързано с факта, че малко над една трета от наемателите очакват здравната криза да приключи до два месеца - най-често срещаният отговор в тази група. Повечето наемодатели се обединяват около прогнозата, че продължителността на настоящата ситуация ще е между три и шест месеца. 

Проучването на Colliers е сред собственици на търговски центрове и ритейл паркове. Наемателите са представени най-вече от секторите  "Заведения за хранене", "Мода", "Спортни стоки", "Хранителни стоки", "Стоки за дома", "Услуги", "Здраве и красота", "Забавления и свободно време", и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във