Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАДЗОРЪТ ДА КОНТРОЛИРА РЕЗЕРВИТЕ, А НЕ ПОДАРЪЦИТЕ

Две седмици след обнародването на Наредбата за задължителното застраховане и старта на кампанията за Гражданска отговорност на МПС и Злополука на местата в обществения транспорт Комисията за финансов надзор (КФН) размаха пръст пред компаниите в бранша. Нещо повече, тя издаде специално указание, с което изрично забрани на застрахователите да предлагат каквито и да е бонуси и облаги при продажбата на тези застраховки. Документът забранява годишния технически преглед с отстъпка от цената, пътната помощ с отстъпка от цената, намаляването на цената на застраховки Каско, които се предлагат в пакет с Гражданска отговорност или Злополука, както и връщане на част от застрахователната премия.С чл. 3 от Наредбата за задължителното застраховане се въведе абсолютна забрана за застрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти да предлагат или предоставят облаги под каквато и да е форма във връзка със сключването на задължителните застраховки. По своята същност визираните в Указанията на КФН бонуси се отнасят точно до прякото или косвено предоставяне на стоки или услуги за сметка на премията. От друга страна КФН смята за недопустимо директните продажби на застраховката Гражданска отговорност да стават на цена под 95 лв. - за леки автомобили от най-масовия клас 1800 куб. см; под 135 лв. - за автомобили до 2500 куб. см, и под 290 лв. - за автомобилите с мощност над 2500 кубически сантиметра.А наказанията в случаите, когато се слиза под тези граници, както и когато се предоставят облаги в нарушение на указанията, са солени. Глоба от 500 до 5000 лв. се предвижда за физическите лица, които не спазват указанията и от 1000 до 20 000 лв. - за юридическите лица. При системни нарушения надзорът си запазва правото да налага принудителни административни мерки и дори да отнема разрешението за извършване на дейността по този вид застраховане.Указанията ще изненадат неприятно повечето компании, които явно или под прикритие предлагат някакви услуги, за да привлекат повече потенциални купувачи на неатрактивната задължителна застраховка Гражданска отговорност, която се прослави със слабия интерес, проявяван към нея българските собственици на моторни превозни средства. Прекомерната загриженост на КФН в момента е доста странна и може да се окаже буря в чаша вода по няколко причини. Първо, няма заместник-председател на КФН (засега не е известно докога), който да подпише документите за санкциите. До момента от общо 18 застрахователни компании, предлагащи тези продукти в КФН, са получени застрахователно-техническите планове (документите за условията за сключване на застраховката Гражданска отговорност - бел. ред.) от 13 компании. В десетина от тях са констатирани нарушенията, описани в указанието, оповести на 15 декември Апостол Апостолов - председател на КФН.Не е ясно как са калкулирани годишните им премии при застъпване на дни и месеци от 2006 г. - заяви Апостолов. - През 2003-2004 г., когато бяхме фиксирали цена на застраховката, беше ясно, че около 28-30% от нея са административните и другите разходи на компаниите. Сега в някои застрахователни дружества тези разходи вече са от порядъка на 0.5 процента. Нямаме ясен отговор и на въпроса дали премиите са правилно разчетени. Трудно се вижда и как се отчита данъкът върху печалбата.На 15 декември стана известно, че надзорът е изпратил писма на около десетина дружества с искане да отстранят неточностите и неяснотите в полиците. Застрахователни мениджъри обаче коментират, че въведената забрана за продажба на комплексни застраховки, които включват Гражданска отговорност плюс Каско или Злополука по намалени цени, всъщност няма правно основание. Никъде в Закона за застраховането, както и в Наредбата за задължителното застраховане не съществува такава забрана. Нещо повече, голяма част от застрахователните компании продават такива комбинирани застраховки през последните няколко години и отчитат добър ефект от това. И още по този начин се стимулира продажбата на полици, покриващи най-често срещаните рискове, а и цената на комбинираните продукти е по-атрактивна.Поредната административна забрана на КФН звучи точно като поговорката Царят дава, пъдаря - не! В случая законът не забранява, но указанието - да! У, къде е тогава върховенството на закона? Или може би КФН просто иска да си опази гърба ограничавайки подвеждащата реклама - по медии, в листовки и върху билбордове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във