Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Надяват информационен „хомот“ на хотелиерите

От днес влизат в сила новите изисквания на Закона за туризма. Според тях всички хотелиери,  както и  физическите  лица, които предоставят услугата настаняване на гости, са длъжни  да подават информация за броя на отседналите туристи и броя на нощувките.

Въведена е електронна система, която  свързва в реално време регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, Националната агенция за приходите, Министерството на вътрешните работи, Националния статистически институт и общините.

За идеята на министър Николина Ангелкова  да бъде създадена  единната система за туристическа информация (ЕСТИ), се говори близо две години. През лятото на 2018-а беше избрана и фирмата, която  пое ангажимента в срок от шест месеца да я разработи  и внедри. Това беше дружеството с ограничена отговорност  „ТехноЛогика“. Цената на услугата беше определана на 1.125 млн. лева.  Според контракта,  системата беше тествана през този туристически сезон.

Ангелкова  обясни, че основната цел на въвеждането на системата  било да се получи ясна картина за реализираните нощувки , което според нея било част от борбата със сивия сектор и по този начин щели да се увеличат  приходите в хазната.

Изискването беше в  системата да бъдат включени местата за настаняване от клас А и Б, като задължението за въвеждането на данните  беше облечено в  Закон.  А хотелиерите пък трябваше да поемат  ангажимента  сами да  попълват информацията. Това трябва да се прави в реално време още с  пристигането на туристите.

Хижи, къщи за гости, апартаментите за гости и други места за настаняване, които се намират в по-трудно достъпни райони, ще могат да предоставят нужната информацията на хартиен носител в съответните кметства.

Прогнозата, според туристическото ведомство е, че в рамките на три години след въвеждането на ЕСТИ приходите от нощувки трябва да се повишат с 20% спрямо сегашните стойности. Ангелкова се кълне, че  системата изцяло гарантира защитата на личните данни на всички потребители, тема която напоследък е повече от актуална.  Щяло да  има ограничен достъп към базата данни на основа различните правомощия на съответните служители, които са разписани в  Закона.

Системата ще се администрира от министъра на туризма, достъп до нея ще имат кметовете, МВР, НАП – съобразно техните компетенции.

Що се отнася до достъпа само до собствените си профили , такъв ще имат представителите на бранша и управителите на хотелите, които въвеждат данните. Според туристическата началничка , по този начин максимално щяла да се гарантира защитата на личните данни.

С цел обучение на ползвателите на системата и тестването на самата нея, от Министерството на туризма определиха и  гратисен период за въвеждането на системата във всички обекти, който изтече вчера.

Новите правила предвиждат сериозни глоби, когато някой от предоставящите този вид услуги „пропусне“ да подаде  данни към ЕСТИ. Може да се стигне дори до спиране на дейността на съответния туристически обект.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във