Банкеръ Daily

Икономическото министерство:

Над сто дни е бил блокиран военно-промишленият комплекс

Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов

Повече от 100 дни не е заседавал Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, съобщиха от икономическото министерство. Специализираният орган издава лицензи и регистрации за дейности с продукти, свързани с отбраната. Административното блокиране от държавата е оставилo десетки компании без възможност да развиват своята дейност, в това число по внос на суровини жизненоважни за тяхната дейност.

Веднага след встъпване в длъжност на правителството бяха прегледани всички подадени заявления през изминалите месеци и на съвместно заседание, ръководено от министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов, общо 26 компании получиха своите разрешения и лицензи, уточниха от ведомството.

„Това е поредно закононарушение, с което сектор, в който десетки хиляди хора работят, е бил блокиран“, коментира министър Никола Стоянов. Той поясни, че съгласно Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, на всеки 30 дни трябва да бъде свиквано заседание на специализирания орган. Въпреки законовите текстове неговият предшественик не е инициирал подобно заседание от месец май.

Министър Стоянов разказа и за чуждестранен инвеститор, който поради административния произвол и неяснота дали и кога ще получи своя лиценз, е обмислял излизане от страната ни. „Докато аз заемам този пост министерството ще прави всичко по силите си да улеснява бизнеса, да насърчава инвестициите и няма да допусна заради безхаберие да губим вече докарани нови производства в страната“, категоричен бе министър Никола Стоянов.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във