Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над половината от фирмите очакват икономиката ни да се възстанови през 2022 г.

Актуалните данни относно търговията и инвестиции потвърждават положителните нагласи на предприемачите спрямо България като бизнес дестинация. Анализирайки конкретните фактори на бизнес средата обаче, установяваме, че бизнесът очаква решителни действия – за качествено образование, за осигуряване прозрачност при обществените поръчки, за стабилна и предвидима икономическа политика и за справяне с корупцията.

Едва 7% от компаниите оценяват икономическата обстановка в България като добра. За сравнение в проведената последно през 2019 г. анкета делът на оптимистично настроените е бил 25 на сто. Това показва анкета за бизнес средата в България сред членовете на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Информацията от допитването дава яснота по въпроси, свързани с предизвикателствата и проблемите, с които се сблъсква бизнесът у нас и откроява предимствата на България като място за инвестиции и правене на бизнес.

Членовете на ГБИТК в голямата си част са български предприятия, поддържащи търговско-икономически отношения с Германия и германски инвеститори в България. На въпроса „Как ще се развият инвестиционните Ви разходи през тази година в сравнение с предходната?“ 53% от фирмите отговарят, че те ще останат без промяна. Добре звучи това, че 97% от запитаните посочват, че биха избрали отново да инвестират в България, като 41% смятат страната ни за атрактивно място за инвестиции.

Малко над половината от фирмите не очакват промяна на развитието на българската икономика през тази година. А 48% оценяват настоящата ситуация в бранша като задоволителна и също толкова от анкетираните са посочили, че очакват задоволително развитие в бранша през тази година в сравнение с 2020-а. Оптимистична е прогнозата, че почти половината от участниците в анкетата оценяват настоящото бизнес състояние на своята компания като добро.

Що се отнася до работната ръка,

една трета от фирмите планират да наемат нови служители,

докато 13% най-вероятно ще се разделят с част от персонала си. Увеличава се  удовлетвореността по отношение цената на работната ръка, където 43% от компаниите са доволни или много доволни. За сравнение с последните резултати от анкетата през 2019 г. доволните участници в анкетата са били 39 на сто. Половината от компаниите обаче изпитват трудности при намирането на квалифицирани работници, като едва 19% са доволни от качеството на академичното образование и само 17% са доволните от качеството на професионалното образование у нас. Над половината от компаниите посочват „недостигът на квалифицирана работна ръка“ като един от основните рискове за развитие на компаниите, като тази липса води след себе си увеличаване на разходите за работна ръка, посочват 60% от анкетираните. В тази сфера са необходими реформи и въвеждането в България на елементи от наложилата се в Германия система за дуално професионално обучение и адаптирането към нуждите на бизнеса от обучение на специалисти в конкретни области. Това са възможни варианти за справяне с проблема от липсата на квалифицирани кадри.

Една четвърт от работодателите не са доволни от цената на електроенергията в България, а малко над половината оценяват нивото като средно.

Безспорна е удовлетвореността на компаниите от членството на България в ЕС (87%).

Увеличава се положителната нагласа към въвеждането на единната европейска валута.

Докато 67% от запитаните желаят въвеждането на еврото, то 18% са на противоположното мнение.

Относно състоянието на инфраструктурата страната ни се нарежда на десето място сред 16-те държави от Централна и Източна Европа.

За пореден път

най-голямо е недоволството в борбата с корупцията и престъпността.

Цели 81% от анкетираните заявяват, че са много недоволни или недоволни и в тази област е необходимо да се положат повече усилия. А 70% от фирмите са много недоволни или недоволни от непрозрачността при обществените поръчки.

Доверието в публичната администрация намалява, където доволни са само 15% в сравнение с 2019 г., когато доволните са били почти една четвърт. По отношение на политическата и социална стабилност и предвидимостта на икономическата политика нивото на удовлетвореност е под средното за Централна и Източна Европа (съответно 12% и 10%).

България е сред челните места в класацията сред останалите 16 страни в Централна и Източна Европа, провели паралелно анкетата по критериите за данъчната тежест и цената на работната ръка.

На въпроса ”Кои последици от коронавирусната пандемия в момента оказват най-голямо въздействие върху вашата компания?“ 69% от запитаните посочват ограниченията при пътуване, а 47% - анулирането на търговски събития и панаири. 61% от участниците в анкетата очакват икономиката на България да се възстанови през 2022 г. и оборотът на компания им от времената „преди коронавируса“ да се възвърне също през 2022-а. Относно мерките, предприети от правителството за смекчаване на икономическите последици от коронавирусната  пандемия само 15% са доволни, а недоволните от тях са една четвърт.

 

Германия е най-важният чуждестранен пазар за българска продукция.

По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен между България и Германия за 2020 г. възлиза на 8.21 млрд. евро, т.е. има спад с 3.6% в сравнение с 2019-а. При това българският износ към Германия изпреварва вноса от Германия, което означава, че след 2013 г. и 2017 г. – 2020 г. България за пети път от началото на прехода има положителен търговски баланс с най-голямата европейска икономика.

Данните на БНБ за миналата година показват нарастване на германските преки инвестиции в България или общо: 307.7 млн. евро. За сравнение: стойността на преките инвестиции през 2019 г. възлиза на 180.4 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във