Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 625 млн. мегаватчаса ел.енергия е произвела АЕЦ "Козлодуй" от откриването й досега

На 4 септември се навършват 45 години от официалното откриване на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД. С въвеждането в експлоатация на първата не само в страната, а и в Югоизточна Европа атомна централа, през 1974 г. е поставено началото на ядрената енергетика в България. Над 625 милиона мегаватчаса е произведената електроенергия от АЕЦ "Козлодуй" за 45 години от откриването си, а спестените въглеродни емисии за това време са над 743 милиона тона, заяви изпълнителният директор Наско Михов в началото на тържеството по повод годишнината от откриването на първата българска атомна централа.

АЕЦ "Козлодуй" е единствената действаща атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ "Козлодуй" произвежда най-евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.

Производствената дейност на АЕЦ "Козлодуй" напълно се вписва в идеята за "ядрен ренесанс" на Световната ядрена асоциация. Предприятието отговаря на високите екологични изисквания на Протокола от Киото, тъй като не отделя никакви парникови газове в атмосферата.

В изпълнение на поетите ангажименти на България, свързани с присъединяването на страната към Европейския съюз, АЕЦ "Козлодуй" прекрати експлоатацията на първите четири енергоблока преди изтичане на проектно предвидения им ресурс. От началото на 2007 г. в експлоатация са двата блока ВВЕР-1000 с общ капацитет малко над 2000 MW, с които централата осигурява ежегодно над една трета от националното електропроизводство.

През 2004 г. АЕЦ "Козлодуй" стана първият търговски участник на либерализирания пазар на електроенергия в България.

Атомната централа е един от най-големите работодатели в България. Фирмата е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие. От септември 2008 г. АЕЦ "Козлодуй" ЕАД е дъщерно дружество на "Български енергиен холдинг" ЕАД.

С поредица от безспорни постижения през изминалите четири и половина десетилетия АЕЦ „Козлодуй” се утвърждава като основен производител на електроенергия и ключов фактор за надеждността на националната енергийна система и за икономическа стабилност: Само за периода 2000-2019 г. в държавния и общинския бюджет са внесени над 5.5 млрд. лева. Изпълнен е стратегическият за бъдещето на българската енергетика проект за продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок.

АЕЦ "Козлодуй" е разположена е на брега на река Дунав, на 5 км източно от град Козлодуй и на 200 км северно от София. Строежът ѝ започва на 6 април 1970 г., а официалното откриване е на 4 септември 1974 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във