Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 617 млн. лв. са заложени за енергийно обновяване на сгради, в т.ч. и за сектор "Туризъм"

В изготвения от българското правителство Национален план за възстановяване и устойчивост са предвидени няколко основни направления, по които сектор "Туризъм" ще бъде подпомогнат. Едно от тези направления е финансиране за енергийно обновяване на сгради, в което са планирани 617.6 млн. лв., в т.ч. в областта на производството, търговията, услугите, както и сгради от сектор туризъм. Това съобщиха министрите на регионалното развитие и  благоустройството Виолета Комитова и на туризма Стела Балтова на среща с представители на туристическия сектор. Били са представени възможности за финансиране на проекти в туристическия сектор със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Министерството на на регионалното развитие и  благоустройството разработи 6 проектни фиша, които са включени в Националния план, но за да се осъществят са необходими ключови реформи в няколко закона“, обяви министър Комитова. Тя обясни, че за целта спешно се подготвят промени в пет закона – за етажната собственост, за устройство на територията, за обществените поръчки, за пътищата, както и проекта на Закон за ВиК.

България няма да получи парите от Националния план, ако не направи тези реформи. За да се използва ресурсът, бизнесът трябва още отсега, възможно най-бързо, да започне да подготвя инвестиционни проекти. „Подготвяйте инвестиционни проекти“, е апелирала министър Комитова, „защото наблюденията ми като министър са, че пари има за много неща, но нямаме инвестиционни проекти. Процесите на управление до този момент са били следните: даваме пари на някого и после чакаме 6 години той да нарисува проект на хартия“.

Националният план за възстановяване и устойчивост е инструмент, който ще подпомогне със средства да се възстанови туристическият бизнес в страната. Според министърът на туризма Стела Балтова в сектор "Туризъм" има много места в Плана, по които ще бъде подпомогнат. Като възможности за финансиране тя очерта изпълнението на проекти по компонент Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 1: Енергийна ефективност в сграден фонд.

По този компонент са предвидени средства за проучвателни дейности за разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници. Туризмът е посочен и в Програмата за развитие на регионите, като тук програмата подкрепя инфраструктурни мерки в редица услуги. Четвъртата възможност за финансова подкрепа е по Програмата за икономическа трансформация, по която обект на подпомагане ще са малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката. 

Планът за възстановяване и устойчивост е възможно да бъде одобрен до края на 2021 година, е съобщила министър Стела Балтова. така че потенциалните бенефициенти трябва отсега да се подготвят.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Нина Стоименова е представила възможности за финансиране на хотелиерския и ресторантьорския бранш и по Проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“. Той е разработен от МРРБ и е включен в Стълб 2 „Зелена България“, компонент Нисковъглеродна икономика в Националния план за възстановяване и устойчивост. Целите на проекта са подобряване на енергийните характеристики на нежилищния сграден фонд; достигане на клас на енергопотребление „А“ чрез прилагане на енергоспестяващи мерки; намаляване на разходите за енергопотребление; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект и подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа. Очаква се насоките за кандидатстване да бъдат обявени през първото тримесечие на следващата година. 

За първи път Програмата за развитие на регионите през програмния период 2021 – 2027 г. ще финансира и бизнеса. Заместник-министър Стоименова е обяснила, че микро, малки, средни и големи предприятия вече са допустими бенефициенти на конкурентен подбор и в регионалната програма. Тя обърна внимание на представителите на бизнеса, че част от правилата и подходите на финансиране в новата програма са различни от предходния програмен период.

В срещата е имало представители на Българския туристически съюз, на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, на Българската асоциация на заведенията и на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във