Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 600 млн. лв. е очакваният бюджет за бизнеса в селските райони

Над 600 млн. лева е очакваният бюджет за Местните инициативни групи (МИГ) в селските райони през следващия програмен период. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев на работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето”. Министерството на земеделиетои ДФ „Земеделие“ подкрепят  прилагането на подхода до 2025 година. То е свързано с ефективното и пълно усвояване на финансовия ресурс по стратегиите за МИГ, включително и на средствата от преходния период.

„Друг важен наш приоритет е подготовката на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за следващия програмен период, категоричен бе заместник-министър Събев. През следващия програмен период подходът ВОМР ще се прилага с многофондово финансиране. Средствата, предвидени за неговото финансиране, са в размер на 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони. Към тези пари ще се добавят и по 2% от бюджетите на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

Според Георги Събев България и българските местни инициативни групи работят на много високо ниво по прилагането на подхода. Той подчерта важността му не само за страната ни, но и за целия Европейски съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във