Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 600 фирми в България работят с украински инвестиции

За увеличаването на нивата на двустранната търговия от 2017 г. насам допринася и Споразумението за дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Украйна, което влезе в сила  от 1 януари 2016 година.

И в тези трудни Ковид времена фирмите от България и Украйна търсят възможности за портньорство - и в производството, и в търговията. Една такава проява бе бизнес конференцията "Активизиране на икономическото сътрудничество между Украйна и България. Предизвикателствата на COVID-19", която се проведе онлайн. Организатор на форума беше посолството на Украйна у нас със съдействието на Българо-украинска индустриална камара. В конференцията са взели участие около 30 представители на бизнеса от Украйна и България, ръководители на сдружения на предприемачи и браншови организации, както и бизнес компании.

По време на събитието са били обсъдени основните перспективи за развитие на украинско-българското търговско-икономическо и инвестиционно сътрудничество. Отбелязани са били и добри практики, които подпомагат напредъка на сътрудничеството между двете страни, както успешни примери за украинско-българско търговско, икономическо и инвестиционно сътрудничество.

Посланикът на Украйна в България Виталий Москаленко е отбелязал, че и в трудната 2020 година украинското посолство е готово да помага на бизнеса и е отворено за нови идеи. Според председателя на Търговско-промишлена камара на Пловдив Добрина Проданова над 600 фирми в България работят с украински инвестиции. Стана ясно също така, че през 2021 година се подготвя украино-български форум в България, който ще даде възможност за срещи и обмяна на опит и проекти между фирмите от двете страни.

Посланик Москаленко е очертал динамиката на търговско-икономическото сътрудничество между Украйна и България, както и перспективите за увеличаване на инвестиционното сътрудничество между двете държави. 

А и числата потвърждават това. Украйна е един от важните търговски партньори на България. Страната ни е важен пазар за украинските стоки и най-големият търговско-икономически партньор на Украйна в Балканския регион. 

През миналата година се затвърждава тенденцията на устойчиво нарастване на стокообмена с тази страна. Голяма заслуга за увеличения с близо 14% на годишна база стокообмен има повишеният износ за Украйна, който е с 74.7% повече спрямо 2018-а и достига ниво от 381.7 млн. щ.долара. Вносът също запазва тенденцията за плавно нарастване - със 7.6% до 600.7 млн. щ.долара. През миналата година на Украйна се пада 1.4% дял от общия стокообмен на страната. 

За увеличаването на нивата на двустранната търговия от 2017 г. насам допринася и Споразумението за дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Украйна, което влезе в сила  от 1 януари 2016 година.

В износа първите три стокови групи – нефтени масла и масла от битуминозни минерали, минерални торове и такива съдържащи азот/фосфор/калий, формират над 40% от износа, а от тях само първата група формира една четвърт от целия износ за Украйна. 

Има потенциал на украинския пазар да се предложат машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, оптични уреди и апарати, вино, мъжка и дамска конфекция, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и други.

Вносът от Украйна се състои основно от полупродукти от желязо или от нелегирани стомани (32%), амоняк, безводен или във воден разтвор, слънчогледово, шафраново или памучно масло и други.

По данни на БНБ общата сума на всички привлечени инвестиции от Украйна е в размер на 150.3 млн. евро. До момента няма сертифицирани проекти  с участието на украински инвеститори по Закона за насърчаване на инвестициите. Вложенията от тази страна са насочени към металургичния сектор, туристическия бизнес, строителството и търговията с недвижими имоти, търговия и ремонти. Сред положителните примери за сътрудничество трябва да се отбележи дейността на украинската ІТ-компания SoftServe в България, представена у нас със собствения си Център за разработка на софтуер, която влиза в списъка на най-добрите аутсорсингови компании в света.

За миналата година българските инвестиции в Украйна също бележат положителен ръст и са достигнали до 4 млн. евро.

Според данните на Националната банка на Украйна обаче обемът на преките български инвестиции, привлечени към украинската икономика на 1 юли тази година вече е 75.2 млн. щ.д. като ръстът през второто тримесечие е с 13.7 на сто. В Украйна са представени близо 350 предприятия с участието на български капитал и представителства на български компании. Тези инвестиции са насочени главно в компании, занимаващи се с търговия на едро и дребно, финансови и застрахователни дейности, промишленост, транспорт, логистика и телекомуникации, както и в операции в сферата на недвижими имоти.

В областта на туризма са много силни двустранните отношения. Украйна е приоритетен пазар за българския туризъм, а страната ни е популярна туристическа дестинация за украинските граждани. През последните няколко години се наблюдава увеличаване броя на туристи у нас. През последните две години това става с по 24% всяка, като през 2019 г. задминава Великобритания, Полша и Сърбия. Допълнителен положителен сигнал за сътрудничеството между двете страни даде въвеждането от 11 юни 2017 г. на безвизов режим за гражданите на Украйна при пътувания до ЕС.

През миналата година броят на украинските туристи посетили България е 471 122. Украйна за първа година заема 6 място в списъка за посещения на чуждестранни туристи в България (+24%), изпреварвайки дори традиционни лидери като Русия.

Броят на българските граждани посетили Украйна през миналата година е 20 320

 

Българската общност (диаспора) в Украйна

наброява около 225 000 души (по украински данни), което е допълнителна предпоставка за разширяване на сътрудничеството в икономическата област между двете страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във