Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 5000 безработни са посетили срещи на бюрата по труда

576 информационни дни за продължително безработни са провели от бюрата по труда през първото полугодие. Към събитията, организирани в различни населени места в страната, са проявили интерес повече от 5000 лица, изпитващи дългосрочни затруднения при намирането на работа, съобщи Агенцията по заетостта.

Акцент в срещите е бил поставен над дейностите, свързани с психологическото консултиране на продължително безработните, с включването им в програми и проекти за обучение и заетост, както и с повишаване на мотивацията и активиране на личния потенциал за постигане на трудова заетост. Като част от подкрепата, предоставяна от страна на Агенцията по заетостта, са били представени възможностите за включване в действащите проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; програмите, финансирани от държавния бюджет; насърчителните мерки за заетост и обучение, както и проектите на социалните партньори. Специално внимание е било обърнато над условията за живот и труд в различните държави, рисковете от нерегламентирана заетост и злоупотреби, начините за предпазване от трудова експлоатация и трафика на хора.

Екипите на бюрата по труда са информирали участниците в срещите в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изяснявайки необходимите стъпки за включването на търсещите работа в продължителна заетост или обучение за придобиване на професионални умения и квалификация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във