Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 50% от предприятията у нас отчитат спад в приходите през март

Повече от половината от нефинансовите предприятия у нас отчитат спад в приходите през март, показва проведеното бизнес изследване на Националния статистически институт. Целта на проучването е да предостави на обществото информация за ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

При създалата се ситуация 53.5% от анкетираните предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през март в сравнение с февруари, 36.3% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 9.5% е имало увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че 70.6% от предприятията в икономически дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са изпитали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този процент е 52.9%, за строителството - 51.2%, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - съответно 56.3%.

По отношение на наетия персонал 41.8% от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „дистанционна форма на работа“ - 28%, и „неплатен отпуск“ - 24.4%. Освобождаване или съкращаване на наети лица са предприели 17.2% от участвалите в анкетата предприятия.

Данните показват още, че в следващия един месец 80.6% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 15.4%, че ще преустановят временно дейността си, а 2%, че ще прекратят своята дейност.

Изследването се проведе в периода от 8 до 21 април, като на случаен принцип бяха избрани 3 770 предприятия с приблизително 230 хил. наети лица.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във