Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 5 млн. изплати фонд "Земеделие" на лозарите

На 12 кандидати са изплатени средства в размер малко над 5.5 млн. лв. от Държавен фонд "Земеделие". Сумите са получени след след сключване на договори по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. и подадени заявки за авансово плащане.

От фонда съобщават, че по мярката са приети проекти на стойност 28 млн. лева за конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята.

От разплащателната агенция напомнят, че заявките за авансово плащане, придружени с банкови гаранции, се подаваха от 21 до 31 юли 2014 г., но по тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, която е предвидена за инвестицията, в случай че реализацията на проекта е започнала.

Кандидатите, които не са успели да издадат банковите си гаранции в определения десетдневен срок, могат да подадат заявленията за авансово плащане в периода от 16 октомври 2014 г. до 20 януари 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във