Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 4.8 млн. лв. от концесии са постъпили в екомистерството за 2019 година

Кабинетът прие отчета за изпълнението на концесионни договори в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 2018 и 2019 г.

Одобрени са отчетите за изпълнението на сключените договори за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитена територия - част от Национален парк „Пирин“ - „Ски зона с център гр. Банско - обект изключителна държавна собственост. 

През 2018 г. екоминистерството отчита събираемост от постъпили приходи общо от концесии (в т.ч. концесионно плащане по сметка на МОСВ, ДДС, за общините, от лихви и неустойки) в размер на общо 4 604 834.99 лева.

Събираемостта от постъпилите приходи през 2019 г. общо от концесии (в т.ч. концесионно плащане за МОСВ, общините, ДДС, лихви и неустойки) в размер на общо 4 814 700.74 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във