Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 46 млн. лв. за по-ефективен и екологичен обществен транспорт в община Русе

Община Русе участва със 137 032 лв. в проект за по-чист въздух в крайдунавския град.

Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически транспортни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе предвижда проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."

Община Русе изпълнява проекта от 22 октомври миналата година в партньорство с „Общински Транспорт Русе“ ЕАД.

Основната му цел е опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт на територията на община Русе, чрез  замяна на част от остарелия и амортизиран подвижен състав с екологичен такъв. В рамките на проекта ще се осъществи закупуване и доставка на нови съвременни електрически транспортни средства на обществения транспорт, което ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значителна икономия на енергия, казват от общината.

Инвестициите са насочени в подкрепа въвеждането на нови по-енергийно ефективни форми на обществен транспорт, като се увеличи делът на електрическите превозни средства. С изпълнението на проекта се очаква да се постигнат някои конкретни измерими резултати, като:

-закупени 20 броя електрически автобуси и 15 тролейбуси;

-закупени  и доставени 20 броя станции  за зареждане в тролейбусното депо, 4 броя станции за бързо зареждане чрез пантографи;

-ремонт и реконструкция на контактната мрежа на кръстовището до Симовата мелница, трасето от Симова мелница до Централна ЖП Гара, както и обръщалото пред Централна ЖП Гара;

-подобряване качеството на въздуха в община Русе чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 и NОх от обществения транспорт;

-създаване на по-ефективен и екологичен обществен транспорт в община Русе с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.

Чрез извеждането от движение на 20 дизелови автобуси и замяната им с нови електрически автобуси се очаква да бъдат спестени 14.527 тона NOx и 0.672 тона ФПЧ10 годишно. Замяната на 15 тролейбуса, произведени 1982-1984 г, с нови 15  тролейбуса, ще подобри енергийната ефективност на градския транспорт. По този начин проекта ще допринесе за намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx“ по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 година.

Проектът е на стойност 46 771 464 лв. и е с продължителност 45 месеца. Финансовият принос на Община Русе е в размер на 137 032 лв. Финансиращ орган е Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във