Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 46 хил. болнични листове са постъпили онлайн в НОИ

Над 46 хил. болнични листове са постъпили в електронния регистър на Националния осигурителен институт от началото на годината, съобщават от института.

До момента регистрация в НОИ за получаване на уникални номера на болнични листове са направили 5 214 лечебни заведения, като броят на издадените уникални номера е над милион и половина.

От ведомството припомнят, че до края на юни лекарите могат да представят данните на хартия или на електронен носител, когато нямат техническа свързаност или готовност за подаване на данните в електронния регистър по интернет с електронен подпис. За представяне на данните на хартия е необходимо те да подадат в съответното териториално поделение на института искане и да получат уникални номера за издаване на хартиен болничен лист. Това може да стане и онлайн чрез приложение на сайта на НОИ. Оттам може да се разпечата и новият хартиен образец на болничния.

След това той се попълва в 2 екземпляра - единият се представя на лицето за информиране на работодателя, а вторият се представя от лекаря с опис и придружително писмо в териториалното поделение на НОИ, в 14-дневен срок от издаването на болничния лист.

От института информират, че по-голямата част от проблемите при приема на данни в електронния регистър са отстранени. Продължава да се работи по някои частни случаи на контрола на данните и на проблеми с достъпа, които се дължат основно на неправилна работа, липса или неточни регистрации на потребители или неправилно инсталиране на сертификата за електронен подпис.

За да протича гладко процесът на подаване на данни в електронния регистър, е необходимо софтуерните фирми да разработят и предоставят програмните си продукти (които са много на брой и с различна степен на готовност) в пълната изисквана функционалност и вярно работещи интерфейси за връзка с регистъра в НОИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във