Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 40 млн. лева от оперативна програма са пренасочени за респиратори и тестове

Регионалното министерство пренасочва 40,4 млн. лв. чрез оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към Министерството на здравеопазването за осигуряване на най-необходимото медицинско оборудване и консумативи за борба с  коронавируса, както и за реакция по време на кризи в системата на здравеопазването.

С пренасочените средства ще бъдат купени респиратори за нуждите на лечебните заведения, които приемат пациенти с COVID-19, предпазни средства (защитни маски, облекла, очила, ръкавици, шлемове и дезинфектанти) и тестове за изследване на коронавирус. Апаратурата и консумативите са определени от министъра на здравеопазването. Парите ще са от недоговорен и спестен ресурс по четири от приоритетните оси на програмата и насочени към здравното ведомство като бенефициент на  Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“.

Решението трябва да бъде гласувано и от Комитета за наблюдение на оперативната програма, с което да се направи изменение в нея.

Предложението за подпомагане на здравните власти е направено след обстоен анализ от управляващия орган и е в изпълнение на предложението на Европейската комисия за промяна на общия регламент, което позволява на държавите да мобилизират допълнителни средства за справяне с кризата в рамките на техните оперативни програми. .

Facebook logo
Бъдете с нас и във