Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 3800 безработни хора с увреждания са започнали работа през първото полугодие

Общо 3853 безработни хора с увреждания са започнали работа през първото полугодие на тази година. От тях 2355 човека са намерили работно място на свободния пазар на труда, обявиха от Министерството на труда и социалната политика. Останалите 1498 са включени в субсидирана заетост по програми, мерки и проекти, финансирани от държавния бюджет и от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020 г.).

В периода между януари и юни общо 1390 души са работили по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. По нея държавата финансира за 24 месеца заетостта на наети безработни с трайни увреждания  на подходящи за тях работни места. Приоритетно в нея се включват хора с над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди, хора със сензорни и ментални увреждания.

Заедно с това, по различни мерки от Закона за насърчаване на заетостта работодателите получават субсидия от Агенцията по заетостта за разкриването на работни места и наемането на хора с увреждания. Средства се отпускат и за наемане на безработни младежи до 29 години с трайни увреждания, както и на младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа /за подобряване на социалните услуги с място или възможности за настаняване и обитаване/, които са завършили образованието си.

През първото полугодие на тази година 520 безработни с трайни увреждания са включени в обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности, за които разходите се поемат също от националния бюджет.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във