Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 33 милиона дивидентен "Градус" за Ангелови

Дивидентите са стръвта, която стимулира решенията за инвестиции. Вярно е, че някои компании години наред вече разпределят печалбата за акционерите си. Други излязоха на БФБ с големи обещания, но не ги изпълниха.

Производителят на пилешко месо "Градус“ АД е публична компания от август 2018 година. IPO-то на старозагорското дружество стана най-голямото на Българската фондова борса от 2007 година насам и второто в историята на местния пазар по привличане на средства – 81 млн. лева. Половината от тази сума влязоха във фирмената каса на дружеството чрез увеличение на капитала, а останалите отидоха в основателите – братята Иван и Лука Ангелови.

Оттогава насам бяха разпределени няколко дивидента.

От печалбата за 2018 г. (26 701 000 лева) общото събрание разпредели сума в общ размер на 24 360 871 лева. Брутният дивидент за една акция е по 10 стотинки.

"Градус" АД завърши финансовата 2019 г. с положителен финансов резултат в размер на 11.91 млн. лева, който е формиран от дивиденти от дъщерни дружества и лихви по предоставени заеми. През 2019-а на акционерите бяха изплатени общо 10 718 783 лева или по 4.4 стотинки за един брой.

Сега, за 11 юни е насрочено редовното годишно общо събрание на акционерите на „Градус” АД, което ще решава как да се разпредели печалбата от 2020 година, която е в размер на 11 694 488 лева. Акционерите вече получиха шестмесечен дивидент от нея в общ размер на 5 359 392 лева или по 0.022 лв. за акция, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 16 октомври миналата година.

Мениджърите на дружеството предлагат и още една част от печалбата - отново 5 359 392 лева, да се разпредели на акционерите на дружеството като годишен дивидент от 0.022 лева на акция.

Началото на изплащане на дивидента ще започне на 26 юли и ще продължи три месеца. Акционерите ще могат да получат парите си чрез „Централен депозитар” АД и клоновете на Уникредит Булбанк АД.

До момента компанията е разпределила общо 40 439 046 лева като дивидент за 2018, 2019 и 2020 година.

От тази сума семейство Ангелови са получили 33 026 377 лева. А когато над една трета от привлечения от инвеститорите капитал (81 млн. лева)  e отишла под формата на законов дивидент във фамилия Ангеловиq наистина е необходима "Работа, работа, работа" и естествено премиерско лобиране. 

За своя дал в компанията Лука Ангелов Ангелов е взел дивидент от 16 466 780 лева.

Иван Ангелов Ангелов е заработил 13 239 890 лева. А Ангел Иванов Ангелов - 3 320 143 лева.

Освен тях различни фирми (71) имат акционерен дял в "Градус" АД и контролират 10.57%, а други дребни инвеститори  (1176 човека) са собственици на 2.18% от акциите с право на глас.

 


"Пилешката" равносметката на пенсионните фондове

В публичното предлагане на акции на производителя на пилешко месо ""Градус" АД през 2018 г. са участвали фондове на осем от деветте лицензирани пенсионно-осигурителни дружества у нас.

Към края на миналата година седем от тях все още са акционери в компанията.

От печалбата за 2018, 2019 и шестмесечието на 2020 г. ,"Градус" АД е изплатил общо дивиденти за над 40 млн. лева. 

Проучване на вестник "БАНКЕРЪ" показа, че през тези години ПОК "Доверие" - чрез своите три фонда - е получила общо 2 211 281 лева

Трите пенсионни фондове на ПОД "Алианц България" са получили дивидент от 1 421 433 лева.

Дяловото участие на четирите фонда на "ДСК-Родина" са донесли 630 590 лв., а УПФ "Съгласие" е взел едва 6600 лева


Facebook logo
Бъдете с нас и във