Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 32 млн. лв. са предвидени за трансгранично сътрудничество със Сърбия

Правителството одобри съдържанието на програма „Интеррег VI-A ИПП България - Сърбия 2021-2027“ и ангажиментите на страната ни като държава-участник в нея.

Общият й бюджет е в размер на 38 116 400 евро, от които 32 398 938 евро (или 85%) са европейско съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предприсъединителна помощ III (ИПП III), а 5 717 462 евро (или 15%) са национално съфинансиране от двете държави, участващи в програмата.

С предвидения ресурс ще се финансират проекти за подкрепа на малки и средни предприятия, интегрирани туристически продукти, подобряване на мобилността и повишаване на сигурността в райони, различни от градските. Целеви средства ще бъдат инвестирани в проект от стратегическо значение, свързан с подготовка на населението за реакция при бедствия и повишаване на капацитета на професионалистите за реагиране при извънредни ситуации в трансграничната зона.

В обхвата на програмата са включени областите Видин, Монтана, Враца, София - област, Перник и Кюстендил в България и окръзите Борски, Зайчарски. Нишавски, Топлинки, Пиротски, Ябланички и Пчински в Сърбия.

С проекти в програмата могат да участват представители на гражданското общество, микро-, малки и средни предприятия, местни власти и регионални структури на централната администрация, неправителствени организации, академични, научни и социални институции.

Предстои програмата да бъде представена в Европейската комисия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във