Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 31 млн. тона въглища са добити у нас през 2016 г.

 Минната индустрия заслужено заема водещо място в икономическата визитка на страната. През годините тя се утвърди като съвременна основа на цялата икономика, която се развива устойчиво в съответствие с най-модерните технологични решения, при стриктно спазване на екологичните норми и защитата на човешкото здраве. Това каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков в приветствието си пред участниците в националното честване на Деня на миньора – 18 август. Той, заедно със зам.-министър Красимир Първанов, участваха в тържествената церемония и наградиха отличени фирми от сектора.

Жечо Станков приведе и примери за успешното развитие на сектора - през миналата година са добити над 31 млн. тона въглища, повече от 33 млн. тона метални полезни изкопаеми и близо 10 млн. тона индустриални минерали; производителността на труда в сектора е двойно по-висока от средната за индустрията като цяло, а приходите от концесионна дейност растат - от около 70 млн. лв. преди няколко години до близо 138 млн. лв. през 2016 г.

Заместник-министърът на енергетиката припомни пред участниците в честването неотдавнашните промени в Наказателния кодекс, одобрени от правителството по инициатива на Министерството на енергетиката. Новите текстове предвиждат инкриминиране на незаконния добив на подземни богатства. По неговите думи предложените промени в НК ще съдействат за осигуряване на по-добри условия за растеж на фирмите в сектора, които работят на светло.

Защитата на големите горивни инсталации във връзка с гласуваните на европейско равнище промени в документа за най-добри налични техники е сериозно предизвикателство в работата на Министерството на енергетиката днес и през идните месеци. Продължаването на работата на топлоелектрическите централи, които осигуряват около 40% от енергията в страната е без алтернатива, каза Жечо Станков.

Той припомни, че със заповед на министър Петкова в МЕ вече е създадено координационно звено, чиято основна цел е да подпомага централите при искането им за дерогация от новите норми. Заместник-министър Станков изрази оптимизъм, че инициативата ще постигне успех, тъй като около това са се обединили всички политически сили, браншови организации, компании и други заинтересовани лица. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във