Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 30% от туристическите бизнеси у нас затварят

През декември 2020 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През ноември 49.9% от анкетираните смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 66.3% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 47.3% - на нощувката. По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през ноември 44.6% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 28.1% предвиждат временно да преустановят дейността си, 21.8% от тях смятат да продължат да работят, а 3.5% прогнозират да я прекратят.

По отношение на наетия персонал през последния месец анкетата регистрира увеличение на ръководителите, предприели основните мерки: „платен отпуск“, „неплатен отпуск“, „намаляване на възнагражденията на персонала“ и „дистанционна форма на работа“. Същевременно местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите за пореден месец, продължават да се увеличават и достигат 31.8%.

През ноември 74.1% от управителите отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 23.8% посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 44.8% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 33.8% няма да могат да се справят сами, а 20.8% от анкетираните посочват, че ще успеят „До 100%“.

Междувременно Министерството на туризма одобри за финансиране 720 проектни предложения по процедурата за туроператорите и туристическите агенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

От включените в оценка общо 802 проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са 720 проекта на туроператори и/или туристически агенти, за чието изпълнение е предвидено Министерството на туризма да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 000 лева.

Средствата ще бъдат за сметка на бюджета на Дейност „Предоставяне на подкрепа за туроператорите и/или туристическите агенти“ от проект  „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“, изпълняван от Министерството на туризма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във