Банкеръ Daily

От 1 ноември:

Над 250 хил. фирми ще получат отстъпка от цената на тока

От 1 ноември над 250 хил. фирми ще получат отстъпка в цената на тока.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е приела промени в Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, които са в изпълнение на мерките, обявени от правителството и от енергийния регулатор, за ограничаване негативното влияние на цените на електроенергията на борсовия пазар върху небитовите потребители.

Промените са насочени към малките и средни бизнес потребители, които са на свободния пазар на електроенергия, но не са сключили договор с търговец, а се снабдяват с електроенергия по цени на доставчик от последна инстанция (ДПИ), съобщиха от пресцентъра на КЕВР.

Това е най-скъпият начин за снабдяване, който има дисциплиниращ ефект с цел да стимулира потребителите да сключат договор с търговец на електроенергия. Към момента в тази ситуация са около 256 хиляди небитови потребители, или 41% от всички потребители, купуващи електроенергия от свободния пазар.

Освен това се променя и формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ, което ще позволи сметките на небитовите потребители да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева на MWh, подчертават от КЕВР.

Мярката ще има краткосрочен характер - в рамките на 3 месеца, считано от 1 ноември като през това време потребителите следва да сключат договори с доставчици на електроенергия от свободния пазар. 

Съгласно методиката средната продажна цена на електроенергията на ДПИ е обвързана с цената на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ на организирания борсов пазар на електрическа енергия, като включва и компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“.

С приетите изменения, за посочения 3-месечен период, тази компонента ще бъде в размер на 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh, което ще намали средната продажна цена за клиентите. По този начин за малките небитови клиенти се осигурява допълнителен преходен период, през който те ще могат да сключат договор с доставчик по свой избор.

По-рано, по време на общественото обсъждане електроразпределителните предприятия изразиха несъгласия с промяната на методиката за енергията от ДПИ.

"Това е прехвърляне на проблема върху електроразпределителните дружества. Всички говорят колко е добра мярката, как ще се намали цената чрез промяната на методиката. С тази промяна на методиката обаче едно частно дружество финансира общински, държавни и бюджетни дружества“, заяви заместник-председателят на управителния съвет на EVN Калина Трифонова. Според нея 67% от малкия бизнес е с консумация на битов потребител и той почти няма да усети помощта, но разликата ще се усети от енергийните дружества.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност проектът за изменение на Методиката и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации. На всички заинтересовани страни, участвали в общественото обсъждане, беше дадена възможност в 14-дневен срок да внесат писмени становища, се уточнява в днешното съобщение на регулатора.

Решението на регулатора за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ е изпратено за публикуване в „Държавен вестник“, с оглед нормативният акт да влезе в сила от 1.11.2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във