Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 2.5 млрд. лв. отиват за подобряване на енергийната ефективност в сградите

Малко над 2.5 млрд. лв. са заделените в Националния план за възстановяване и устойчивост средства за подобряване на енергийната ефективност в сградния фонд в страната, който включва жилищни, публични и промишлени сгради. Това е заложено във втория стълб от Плана - „Зелена България”, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Най-голяма част от тези пари - 1.728 млрд. лв. ще се използва за финансиране на енергоспестяващи мерки в многофамилни и еднофамилни жилища. Обновяването им е заложено в проекта на Дългосрочната национална стратегия за обновяване на националния сграден фонд до 2050 година. В него ще кандидатстват всички общини в страната. Ще бъде разработена методология, която да отчита спецификите и нуждите, като ще се определят сградите с най-голяма необходимост от финансиране. Ще се започне с тези, които са били одобрени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и Оперативна програма „Региони в растеж“, но не са били финансирани до момента.

Вторият компонент включва финансиране на мерки за енергийна ефективност на публични сгради – държавни и общински, които са предназначени за административни дейности и за спортни или културни мероприятия. Над 417 млн. лв. са предвидените за целта средства, като финансирането ще бъде както грантово, така и комбинирано с финансови инструменти. Ще участват общините в партньорство със собствениците на сградите. 

По третия компонент ще участват малки, средни и големи предприятия на територията на страната. Финансирането за повишаване на енергийната ефективност в тях ще бъде около 282 млн. лв., като ще бъде комбинация от безвъзмездна помощ и финансови инструменти.

Вече са проведени консултации със заинтересовани страни във връзка с подготовката на програмата, отбелязва министър Аврамова. 

 

Ефекти

Високите нива на енергийни спестявания в сградния фонд, които могат да бъдат постигнати чрез технически и инженерни решения за намаляване на консумацията на електроенергия, ще доведат до спестяване на финансови средства на собствениците, по-малко произведена електроенергия и по-малко вредни емисии в околната среда. Изпълнението на програмата ще има и икономически ефект за всички участници в инвестиционния процес – проектанти, строители и доставчици на машини, оборудване, строителни материали, консултанти, казва регионалният министър Петя Аврамова. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във