Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 23 млн. лв. са вложени в първия извън столицата технологичен парк

Технологичният парк на Технически университет - Габрово включва в себе си общо 18 лаборатории.

Първият извън столицата технологичен парк в страната ще бъде открит официално в Габрово. Той е изграден в Техническия университет в града и включва в себе си общо 18 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и Център за компетентност  „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ е 23 569 719 лева. Техническият университет в Габрово е водеща организация и работи съвместно с шест партньора - български университети, институти на Българската академия на науките и местни компании.

С инвестицията е изградена модерна научна инфраструктура с високотехнологично оборудване, съобщиха от висшето училище.

В основата на Технологичния парк на Технически университет - Габрово са лабораториите от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Партньори по проекта са Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски университет “Св. Кл. Охридски” – Факултет по химия и фармация, Институт по роботика - БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

На територията на Технологичния парк на Технически университет - Габрово са обособени 14 лаборатории, групирани в четири лабораторни комплекса.

За 1 823 602 лв. са въведени мерки за енергийна ефективност чрез фотоволтаични и соларни панели, монтирани са термопомпени и климатични системи, сградата е топлоизолирана. Обособени са четири лабораторни комплекса с измервателни уреди и технологично обзавеждане на стойност 4 203 780 лева.

Оборудването ще се използва за научно-приложни изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии, както и за обучение на студенти и докторанти. Лабораториите ще са достъпни и за бизнес организациите, като се предвижда част от тях да бъдат акредитирани.

В рамките на Технологичния парк влиза и лаборатория по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големите данни“. Партньори на проекта са: Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Икономически университет - Варна, Технически университет - Габрово, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН.

В лабораторията се разглеждат проблемите на дигитализация на икономиката в среда на Големи данни.

Качествата на оборудването предполагат реализирането на научни и научно-приложни изследвания на учени от партньорските организации, включително за нуждите на бизнеса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във