Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 2220 сгради са санирани по националната програма

Над 2220 сгради са санирани с пари от държавата. По Националната програма за енергийна ефективност, която е най-мащабната, са обновени над 1755 многофамилни жилищни сгради. Строителни работи се изпълняват по още 114, а за други 142 текат подготвителни дейности. По проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, съвместно с Програмата на ООН за развитие, пилотно бяха обновени 50 многофамилни жилищни сгради, както и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. бяха реновирани 299 сгради. 

В програмата за енергийна ефективност бяха вложени 2 млрд. лева. Във вторник се проведе първото заседание на Националния експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради. По време на събитието регионалният министър Петя Аврамова обяви, че целта е сградите да имат близко до нулево потребление на енергия. Политиката на Европейския съюз за енергийната ефективност предвижда държавите-членки да разработят своите нови Национални дългосрочни стратегии за обновяване на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., които целят преобразуването на всички съществуващи сгради в такива с почти нулево енергопотребление по ефективен спрямо разходите начин. Техническата норма изисква клас „А“ на енергопотребление и 55% от енергията да е осигурена от възобновяеми източници. 

„Осъзнаваме значението, което тази програма има за обществото, околната среда и бизнеса, затова обсъждаме варианти на формата, в която тя да продължи, след като бъдат завършени всички 2022 сгради със сключени договори за финансиране“, обясни регионалният министър и допълни, че дотогава такива мерки могат да се изпълняват със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“. От 2013 г. до сега са обновени 117 жилищни сгради. До края на програмния период се очаква те да бъдат общо над 600. За целта трябва да се осигури и по-благоприятна инвестиционна среда за правилното прилагане на законодателството за енергийна ефективност. В този процес стоят за разрешаване редица инженерни, научно-изследователски, стандартизационни и стратегически-инвестиционни задачи. Целта е да се подобрят условията за инвестиции в областта на енергийната ефективност. За всичко това е важно сътрудничеството между представителите на всички институции.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във