Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Над 200 фирми с държавна помощ за тока

Енергоемките индустрии ще са най - облагодетелствани от държавната подкрепа

Дългоочакваната от едрия бизнес държавна помощ за компенсиране на наложените му харчове за зелен ток най-накрая се очерта на хоризонта. След повече от година закъснение в "Държавен вестник" бе публикувана наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. Създаването й бе разписано в промените на енергийния закон, влезли в сила на 6 март 2015-а, и тя трябваше да е готова в рамките на шест месеца - т.е. до есента на миналата година. Тогава, под натиска на протестите на бизнеса срещу твърде високата такса "задължение към обществото", експертите в енергийното министерство скалъпиха набързо проектодокумента, в който обаче зейнаха много сериозни дефекти. Например, първоначално бе записано, че от помощта ще могат да се възползват само предприятия, консумиращи над 30 гигаватчаса ток годишно, което стесни твърде много кръга на потенциалните кандидати за държавната облага. Именно тази дискриминация се оказа проблем за Европейския съюз, което забави излизането на наредбата с още няколко месеца и се наложи разширяване на обхвата й.

Така се стигна до сегашния й вариант, който вече изглежда далеч по-приемлив. Прагът за получаване на субсидията от държавата е свален до консумацията на един гигаватчас. Освен това вече ще могат да кандидатстват не само изключително енергоемки сектори като добива на въглища, строителни материали, металолеене, а и производителите например на плодови и зеленчукови сокове, консерви, както и на нишесте.  

Размерът на самата помощ ще зависи от т.нар. интензивност на използваната електроенергия - специфичен показател, който, най-общо казано, се определя от зависимостта между разходите, направени за ток през годината, и финансовото състояние на съответното предприятие. Ако интензивността на консумиранията е между 5 и 10%, на предприятието ще се дава отстъпка от 40% от годишните му разходи за зелена енергия. В случай че показателят е между 10 и 20 на сто, бонусът ще е 60%, а ако е над 20%, държавната помощ ще достига завидните 85 на сто. Допълнителна отстъпка е предвидена за най-големите компании, консуматори на електроенергия, които съответно са и най-натоварени да плащат за екоенергия. 

Колко точно фирми ще могат да се възползват от бонуса е трудно да се каже отсега, тъй като освен консумацията над един гигаватчас ще се изисква кандидатите да нямат данъчни задължения, да не са в затруднено положение, да не им е оказвана друга държавна помощ за същите разходи и др. Според оценки на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори при предишните завишени критерии около 200 компании са можели да се възползват от подпомагането. Логично е сега техният брой да е далеч по-голям. 

Тънкият момент е, че бизнесът трябва да побърза, защото вече тече срокът за подаване на заявления за предоставяне на държавната помощ за предишния ценови период (от 1 август 2015-а до 30 юни 2016-а). Той е фиксиран на 14 работни дни от обнародването на наредбата и изтича в края на октомври. Но някаква по-сериозна кампания за популяризиране на тази тема не се вижда - нито от страна на Министерството на енергетиката, нито от Комисията за енергийно и водно регулиране. За ослушването има основания, тъй като парите пак ще се вадят от постоянно дрънчащата на кухо напоследък каса на Националната електрическа компания. 

Според оценки на енергийния регулатор при определянето на таксата "задължение към обществото", която влезе в сила от 1 август 2015-а, необходимите средства за възстановяване на зелената добавка за изкупената от възобновяемите централи електроенергия са 97.857 млн. лв. за периода до края на юни 2016-а. Сега, със свалената до един гигаватчас годишна консумация на ток, очакванията са тази сума да набъбне до поне 120-130 млн. лева. Средства, от които НЕК определено отчаяно се нуждае в сегашната деликатна финансова ситуация покрай арбитража за АЕЦ "Белене". 

Освен всичко друго енергийният министър се задължава да създаде и поддържа публичен регистър на постъпилите заявления и предоставените помощи, където да фигурират данните за облагодетелстваното дружество, вида и размера на субсидията, номер и дата на издаване на удостоверението за подпомагането и т.н. Проверка на в."БАНКЕРЪ" в интернет страницата на ведомството установи, че подобен регистър все още няма. Министърът поема и ангажимента да осъществява контрола по отпускането на парите и при установяване на надвзета или недовзета помощ да предприема необходимите мерки за коригиране на допуснатите грешки. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във